Cyhuddo dyn o lofruddiaeth Gerald Corrigan

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 38 oed o Fryngwran wedi cael ei gyhuddo gyda llofruddiaeth Gerald Corrigan.

Bydd Terence Michael Whall yn ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno ar bore Gwener (28 Mehefin), dydd Gwener, Mehefin 28 ar gyhuddiad o lofruddio y cyn ddarlithydd.

Mae tri arall a arestiwyd mewn cysylltiad â’r ymchwiliad wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth ar amodau llym ac mae’r ymchwiliad yn parhau.

Bu farw Mr Corrigan, 74 oed, yn ysbyty Stoke fis diwethaf wedi iddo gael ei saethu gyda bwa croes yn ei dŷ ger Caergybi ar Ddydd Gwener y Groglith (Ebrill 19).

Mae swyddogion cyswllt arbenigol yn parhau i roi cefnogaeth i bartner Mr Corrigan, Marie a’i blant, Neale a Fiona.

Meddai’r Ditectif Brif Arolygydd Brian Kearney, y prif swyddog yn yr achos: ”Hoffwn wneud apêl arall i unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth i ddod ymlaen i’n helpu gyda’r ymchwiliad.”

”Estynnwn ein cydymdeimlad i’r teulu. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb sydd wedi cynorthwyo gyda’r ymchwiliad hyd yn hyn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice