Ynni llanw: £12.6m i ddatblygu proseict Dyfnder Caergybi

Llywodraeth Cymru

Mae diwydiant ynni’r llanw wedi cael hwb sylweddol ar ôl i Lywodraeth Cymru fuddsoddi £12.6m o gyllid yr UE yng nghwmni datblygu ar Ynys Môn.

Bydd y cyllid hwn yn cefnogi cam nesaf prosiect arloesol y cwmni Minesto lle bydd barcutiaid tanddwr yn cynhyrchu ynni o lif y llanw a’r môr.

Dros y blynyddoedd nesaf bydd Minesto yn datblygu, gosod a defnyddio dyfais well sy’n manteisio ar dechnoleg ail-genhedlaeth yn safle Dyfnder Caergybi, sydd 6km oddi ar arfordir Môn.

Mae’r prosiect yn rhan o gynllun tymor hirach i ehangu safle Dyfnder Caergybi i fod yn aráe ynni’r llanw masnachol 80 megawatt, sydd â’r potensial i gynhyrchu digon o ynni ar gyfer tua 60,000 o gartrefi.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd y buddsoddiad hefyd yn helpu i ehangu capasiti gweithgynhyrchu a chydosod y cwmni yn y Gogledd.

Dywedodd Dr Martin Edlund, prif weithredwr Minesto: ”Dyma gyfraniad allweddol i fasnacheiddio’n technoleg, ac arwydd cryf o ymrwymiad ar ran Llywodraeth Cymru.”

”Rydyn ni’n falch o weld ein bod yn rhannu uchelgais i ddiwydiannu ynni’r llanw yng Nghymru, er mwyn gallu cynhyrchu ynni glân ar raddfa fawr yn lleol o ffrydiau llanw Cymru. Drwy wneud hynny, byddwn yn gallu datblygu diwydiant tymor hir yn y Gogledd.”

Sefydlodd Minesto bencadlys ym Môn yn 2015 ar ôl cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, ac yn ddiweddar cwblhaodd brofion llwyddiannus o’r dechnoleg ‘barcud’ tanddwr a adeiladwyd ac a osodwyd yn y Gogledd.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates: ”Bydd y buddsoddiad…yn codi gwaith Minesto yn y Gogledd i’r lefel nesaf. Mae hefyd yn newyddion da ar gyfer swyddi a’r gadwyn gyflenwi leol, ac yn enghraifft wych o’r ffordd y mae Cymru’n elwa ar gronfeydd yr UE.”

Ychwanegodd y Gweinidog Brexit, Jeremy Miles: ”Mae cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy yn hanfodol ar gyfer creu economi carbon isel a chyfrannu at her fyd-eang y newid yn yr hinsawdd, ac ar ben hynny mae’n rhoi cyfle gwirioneddol i Gymru fod ar y blaen mewn diwydiant newydd sylweddol.”

”Mae’r buddsoddiad hwn yn dangos pwysigrwydd sicrhau cyllid cyfatebol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi swyddi a thwf yng Nghymru ar ôl i ni ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice