Lliw dan y glaw: stryd ymbarél Caernarfon

Iolo Penri

Mae 200 o ymbarelau amryliw wedi eu gosod yng Nghaernarfon fel rhan o brosiect i gefnogi canol y dref.

Mae’r cwmni adfywio, HWB Caernarfon, wedi datgelu’r arddangosfa gelf newydd ar Stryd y Plas, fel rhan o’r cynllun peilot ‘Strydoedd Unigryw’. Bydd yr ymbarelau yn aros tan ddiwedd yr haf.

Yn ôl Arloesi Gwynedd Wledig, mae’r prosiect yn ceisio taclo’r dirywiad canol trefi yn y sir gan ddefnyddio datrysiadau creadigol.

Dywedodd Gavin Owen ar ran HWB Caernarfon: ”Mae hi wedi bod yn dda cydweithio a chael cefnogaeth y busnesau lleol wrth ddatblygu’r cynllun ‘ma.”

”Mae ‘na ymbarelau amryliw tebyg wedi eu gosod yn yr Ŵyl Gelf AgitAgueda ym Mhortiwgal ers rhai blynyddoedd. Mae’r gosodiad celf yna wedi denu miloedd i’r dref ar ôl i luniau o’r ymbarelau gael eu rhannu drwy’r cyfryngau cymdeithasol.”

”Da ni’n ffyddiog y bydd hyn yn digwydd yma yng Nghaernarfon hefyd gan roi budd i fusnesau yng nghanol y Dref.”

Iolo Penri

Bwriad Strydoedd Unigryw yw ceisio helpu trefi yng Ngwynedd addasu a chreu profiad unigryw fydd yn denu pobl.

Bu galwad agored nol ym mis Tachwedd 2018 i unrhyw gymunedau lleol geisio i fod yn rhan o’r prosiect. Y bwriad oedd i gymunedau feddwl am ffyrdd creadigol er mwyn denu pobl i ganol y dref ac i wario’n lleol.

Mae’r arddangosfa newydd wedi costio £12,000 gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

Iolo Penri

Dywedodd Carwyn ap Myrddin o Arloesi Gwynedd Wledig: ”Mae ‘na gryn edrych ymlaen wedi bod i weld yr ymbarelau yn cael eu gosod ac mae’n dda i’w gweld nhw yno erbyn hyn.”

”Mi fydd hi’n ddiddorol gweld yr effaith o ran nifer y bobl fydd yn ymweld â’r stryd a chanol Caernarfon. Drwy ddefnyddio technoleg HWB Caernarfon sy’n gallu monitro nifer y bobl ar bob stryd mi fydd hi’n bosib cael darlun clir erbyn diwedd yr haf o’r niferoedd i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol.”

”Cynllun peilot ydi hwn a’r hyn sy’n dda ydi y bydd hi’n bosib ail ddefnyddio’r ceblau sydd wedi cael eu gosod uwchben y stryd ar gyfer gosodiadau celf gwahanol yn y dyfodol.”

”Mi fyddai’n bosib cael thema gwahanol i’r gosodiadau celf o fis i fis neu os oes yna ddigwyddiad ymlaen yng Nghaernarfon.”

Mae HWB Caernarfon hefyd yn paratoi i ailagor yr ganolfan groeso’r dref yn oriel Pendeitsh yn yr wythnosau nesaf.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice