Gŵyl Cefni 2019: cyhoeddi lein-yp Gig Parti

Iolo Penri

Mae trefnwyr Gŵyl Cefni wedi cyhoeddi manylion y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ym mis Mehefin

Mae lein-up Gig Parti 2019, ar Dydd Sadwrn 8 Mehefin, yn argoeli am chwip o ddathliad da i’r ŵyl boblogaidd Gymraeg yn Llangefni.

I gyd-fynd hefo bandiau mawr poblogaidd megis Maffia Mr Huws, Blodau Papur, Alffa a Fleur de Lys, a sŵn gwefreiddiol Aelwyd yr Ynys, mae ffefrynnau mawr, Mojo a Meinir Gwilym, hefyd ar y bil.

Yn ogystal mae’r perfformwyr yn cynnwys ffefrynnau lleol megis yr egnïol Band Samba a Makaton Canolfan Addysg y Bont, Aerobig, Jac Elis Roberts a Howling Black.

Diolch i gronfa’r Degwm Cyngor Ynys Môn, Menter Iaith Môn ac ymroddiad gwirfoddolwyr lleol, mae’r Gig Parti, a gynhelir ym maes parcio Gwesty’r Bull, yn rhad ac am ddim.

Bydd hefyd gwyl i’r perfformwyr wrth i bawb uno o flaen y sgrin fawr yn un Wal Goch hwyliog i gefnogi Cymru yn erbyn Croatia yn gêm rhagbrofol Ewro 2020.


Iolo Penri

Yn ogystal â’r gig fawr, ar fore Sadwrn (8 Mehefin), i’r plant ieuengaf, mae Bore o Hwyl i’r Teulu â sioe boblogaidd gan BenDant a Cadi, heb anghofio Super Ted, Sali Mali, Peppa a Selog.

Gan fod y llefydd yn mynd yn sydyn iawn, mae’n werth rhuthro draw i siop Cwpwrdd Cornel, Llangefni, i fachu tocynnau (bandiau arddwrn) am ddim rhagflaen.

Mi fydd digonedd o weithgareddau i blant hynach fwynhau hefyd gan gynnwys sioe Llywelyn Fawr, Ukuleles gyda Bocsŵn, a chastell bownsio.

I oedolion sydd eisiau tamaid i aros pryd mi fydd hefyd noson gwis hwyliog yn Tafarn y Railway ar nos Fercher (5 Mehefin) am 8yh gyda’r cwisfeistr Dilwyn Griffiths.

Ac am y tro cyntaf eleni bydd Sinema Atgofion yn dangos y ffefrynnau o hen gartŵns Cymraeg am 4pm a 6pm ar brynhawn dydd Iau (Mehefin) yn Theatr Fach, Llangefni.


Heavenly Recordings

Hefyd yn newydd eleni, mae pwyllgor Gŵyl Cefni yn cydweithio â Gŵyl y Ferch Gogledd Cymru i ddod a’r ŵyl i Fôn.

Bydd lansiad nos Wener (7 Mehefin) yn cynnwys perfformiad arbennig gan Gwenno, mwy o cerddoriaeth gan Eve Goodman, trafod gwaith yr arlunydd Edrica Huws ac hefyd, lansiad cynnig arbennig i ferched arddangos gwaith celf a cherdd mewn wythnos arbennig yn dathlu merched Môn a thu hwnt yn Oriel Môn.


Dywedodd Nia Wyn Thomas, Prif Swyddog Menter Iaith Môn: ”Mae’n rhyfeddol fod yr ŵyl arbennig hon yn parhau fel un o uchafbwyntiau’r calendr Cymraeg ar yr Ynys.”

”19 mlynedd o ddathlu a chefnogi cerddoriaeth Cymraeg sy’n deyrnged i lafur cariad gwirfoddolwyr yn ogystal â chefnogaeth ariannol.”

”Mae’r rhaglen, fel pob tro, yn cynnwys rhywbeth at ddant bawb, o deuluoedd ifanc, ieuenctid Cymru i rocars teyrngar y sin Gymraeg. Gyda lein-up ffantastig, ysbryd yr ŵyl yn gwefreiddio, a chyfle i forio mewn awyrgylch Gymraeg, gobeithio daw pobl o bell ac agos i ddathlu yn Llangefni.”

”A hoffwn wneud un cais bach arall, plîs soniwch am yr ŵyl i bobl di-Gymraeg a dysgwyr hefyd, does dim fel awyrgylch hwyliog gig Cymraeg i ysbrydoli dysgwyr ac i drochi yn yr iaith.”

Trefnir yr Ŵyl flynyddol gan Bwyllgor Gŵyl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith Môn, Oriel Môn, MônFM a Cyngor Ynys Môn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Facebook neu cysylltwch â Menter Iaith Môn ar 01248 725 700 neu iaith@mentermon.com neu drwy’r Trydar.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice