Eisteddfod yr Urdd 2019: Canlyniadau Gwaith Cartref

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Drwy gydol wythnos yr ŵyl, byddwn yn darparu gwasanaeth canlyniadau gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a’r ardaloedd Eryri a Meirionnydd.

Dyma olwg ar ganlyniadau lleol o’r cystadlaethau gwaith cartref cenedlaethol…

The 2019 Urdd National Eisteddfod is taking place this week in and around the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay.

Throughout the festival, we’ll be providing a full results service to keep track on thousands of competitors from Anglesey and Gwynedd.

Before the start of Pavilion competitions on Monday morning, here’s the local results from national homework competitions…

172: Adolygu Ffilm Bl. 6 ac iau
1af) Megan Jones, Ysgol Y Felinheli
2il) Maelan Gwyn Prys, Ysgol Llandwrog

173: Adolygu Ffilm Bl. 7, 8 a 9
1af) Llio Eurgain, Ysgol Tryfan, Bangor
2il) Gruffudd ab Owain, Ysgol Y Berwyn, Y Bala

335: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)
3ydd) Gwern Elis Roberts, Ysgol Llandwrog

339: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed
2il) Gwydion Rhys, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

342: Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed
2il) Anest Gwenllian Edwards, Ysgol Eifionydd, Porthmadog
3ydd) Anest Gwenllian Edwards, Ysgol Eifionydd, Porthmadog

358: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau
3ydd) Nyfain Gwyn Prys, Ysgol Llandwrog

363: Barddoniaeth Bl. 9
3ydd) Lili Ray, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

364: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11
2il) Hedydd Ioan, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

365: Barddoniaeth Bl. 12 a 13
3ydd) Lois Medi Wiliam, Ysgol David Hughes, Porthaethwy

368: Barddoniaeth dan 25 oed (cerdd ar fydr ac odl)
2il) Buddug Watcyn Roberts, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor

372: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau
2il) Math Roberts, Adran Rhostryfan

373: Rhyddiaith Bl. 3 a 4
2il) Ned Elis Jones, Adran Botwnnog

374: Rhyddiaith Bl. 5 a 6
1af) Gwern Elis Roberts, Ysgol Llandwrog

376: Rhyddiaith Bl. 8
2il) Martha Gwilym Jones, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

379: Rhyddiaith Bl. 12 a 13
3ydd) Seren Cariad Bowen, Ysgol Brynrefail, Llanrug

380: Rhyddiaith dan 19 oed
2il) Twm Herd, Ysgol Brynrefail, Llanrug

382: Blog dan 19 oed
2il) Lois Medi Wiliam, Ysgol David Hughes, Porthaethwy

384: Rhyddiaith dan 25 oed
1af) Leisa Gwenllian, Ysgol Brynrefail, Llanrug
2il) Nel Pennant Jones, Ysgol Brynrefail, Llanrug
3ydd) Ceinwen Jones, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor

386: Addasu Sgript dan 25 oed
1af) Ceinwen Jones, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor

400: Gwaith Llafar wedi’i recordio Bl. 6 ac iau
3ydd) Mali Hattle, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

404: Ysgoloriaeth Geraint George
3ydd) Lleucu Williams, Aelwyd Blaenau Ffestiniog

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice