Caergybi yn dathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog

HMS St Albans

Mae HMS St Albans, sef llong ryfel ar ddyletswydd y DU, yn ymweld â Phorthladd Caergybi i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog.

Yn ystod dydd Sadwrn (25 Mai), bydd oddeutu 250 o aelodau’r cyhoedd yn mwynhau taith rad ac am ddim o amgylch y llong.

Gyda phum system radar, chwe system sonar ac wyth o systemau arfau, ynghyd â 185 o griw, mae HMS St Albans yn un o’r llongau rhyfel mwyaf hwylus yn y byd.

Uchafbwynt arall i’r diwrnod fydd seremoni arbennig i nodi rhoddi Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynges Frenhinol. Bydd hyn yn cynnwys parêd trwy dref Caergybi gan aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog a chyn-filwyr hefyd.

Mae gwasanaeth Llongau Tanfor y Llynges Frenhinol yn un o dair braich ymladd y Llynges Frenhinol. Mae’n cael ei adnabod fel y gwasanaeth mud, gan fod rhaid i’r rhai sy’n gweithio ar y llongau tanfor weithredu’n ddiarwybod i neb.

Dwyeddod y Cynghorydd Richard Dew, pencampwr y Lluoedd Arfog ym Môn: ”Bydd ymweliad HMS St Albans a’r Seremoni Ryddid yn ffurfio rhan bwysig o’r dathliadau yng Nghaergybi.”

”Bydd personél sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd yn ogystal â chyn-filwyr yn siŵr o gael croeso cynnes iawn…Bydd y diwrnod yn gyfle i ni ddangos ein gwerthfawrogiad am y gwaith a wneir gan y Lluoedd Arfog a’u hymroddiad parhaus i gadw ein gwlad yn ddiogel.”

Bydd Uwch Swyddog yn y Llynges Frenhinol sy’n gyfrifol am longau tanfor, yr Ôl-lyngesydd John Weale CB OBE yn mynychu’r Parêd Rhyddid ac yn archwilio’r Gard.

Dwyeddod Mr Weale: ”Mae’n anrhydedd mawr i’r Gwasanaeth Llongau Tanfor dderbyn Rhyddid Ynys Môn, yn enwedig gan mai eleni yw’r flwyddyn y mae’r Llynges Frenhinol yn dathlu 50 mlynedd o’r system rwystr barhaus ar y môr.”

”Gobeithiaf y bydd y penwythnos o goffâd a dathliadau yn rhoi cyfle gwych i aelodau o’r cyhoedd gwrdd â sawl aelod o’r Lluoedd Arfog.”

”Bydd Ynys Môn yn lleoliad hyfryd i’r Parêd a bydd ein ffrigad Math 23, HMS St Albans, yn ymweld hefyd ac ar agor i ymwelwyr.” 

Bydd y Seremoni Rhyddfraint yn cychwyn ar Draeth Newry am 11yb bore Sadwrn, a bydd parêd trwy dref Caergybi i ddilyn. Bydd partneriaid yng nghymuned y Lluoedd Arfog hefyd yn cynnal amryw o ddigwyddiadau ar Draeth Newry rhwng 11yb a 5yp.

Yn dilyn yr orymdaith, cynhelir seremoni ym mynwent Maeshyfryd i gofio am y 99 o ddynion wnaeth farw ar ôl y long danfor HMS Thetis suddo oddi ar y Gogarth yn Llandudno ar 1 Mehefin 1939.

Bydd y rhain yn cynnwys cwrs rhwystrau gwynt, cerbyd ymladd y ‘Warrior’, Band y Royal Corps of Signals, gwahanol systemau arfau, ysbyty maes a nifer o arddangosfeydd eraill.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice