Gerald Corrigan: archwiliad ffordd gan ditectifs llofruddiaeth

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae ditectifs sy’n parhau i ymchwilio i lofruddiaeth Gerald Corrigan wedi cynnal archwiliad ffordd yng Nghaergybi.

Mae swyddogion lleol a rhai o’r tîm digwyddiadau gifrifol wedi stopio cerbydau, beicwyr a cherddwyr yn teithio ar hyd Ffordd Ynys Lawd, ger cyffordd Ffordd Porthdafarch a Ffordd y Plas ar nos Iau (23 Mai) ac oriau man bore Gwener (24 Mai).

Mae’n bum wythnos ers saethu bwa croes y tu allan i gartref Mr Corrigan. Cafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Prifysgol Stoke ond bu farw yno o’i ”anafiadau erchyll” ar 11 Mai.

Dwyeddod Ditectif Brif Arolygydd Brian Kearney: ”Mae’n bwysig i ni holi tystion a phobl sydd â gwybodaeth i gynorthwyo ein hymholiad.”

”Rydym yn ceisio sefydlu unrhyw wybodaeth yn ymwneud â’r dioddefwr, cerbydau neu bobl a welwyd yn yr ardal ar yr adeg berthnasol a all egluro sut y cafodd Gerald yr anafiadau a arweiniodd at ei farwolaeth.”

”Mae’r ateb i’r drosedd hon yn perthyn i un neu ddau o aelodau allweddol o’r cyhoedd sy’n gwybod neu sydd ag amheuon ynghylch pwy yw’r person neu’r bobl sy’n rhan â’r achos.”

”Rwy’n gwerthfawrogi eich bod yn ffrind, yn bartner neu’n aelod o deulu’r person neu’r bobl sy’n gysylltiedig â hyn. Ond plîs gwnewch y peth iawn, dewch ymlaen, a dywedwch wrthyf fi neu fy nhîm am y wybodaeth hanfodol sydd gennych.”

Yn ystod yr archwiliad ffordd, siaradwyd â chyfanswm o 25 o bobl rhwng 10 o’r gloch y nos a 4 o’r gloch yn y bore. Mae’r Tîm Chwilio Tanddwr hefyd wedi cynnal chwiliad o’r arfordir yng nghyffiniau’r lleoliad.

Ychwanegodd Mr Kearney: ”Roedd Gerald Corrigan yn 74 oed – pensiynwr oedd yn byw mewn lleoliad diarffordd a phrydferth. Bu farw’n greulon ac yn araf ar ôl brwydro i fyw am dair wythnos – dylai fod wedi bod gyda’i deulu a’i ffrindiau yn mwynhau ei ymddeoliad dros benwythnos gŵyl banc hwn.”

”Rydyn ni angen eich cymorth chi – dewch ymlaen – siaradwch â fi a’m tîm â chyfrinachedd  llwyr”. Rydym yn benderfynol gyda chymorth ein cymunedau a’n hymwelwyr i ddod o hyd i bwy bynnag oedd yn gyfrifol am hyn, a hynny ar frys.”

”Bydd y wybodaeth a gesglir neithiwr bellach yn cael ei hadolygu gan swyddogion a hoffwn ddiolch i bobl am roi o’u hamser i siarad â ni, am eu cymorth a’u dealltwriaeth.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y saethu, cysylltwch â CID Llangefni ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice