Carcharu lladron ‘niwsans’ o Fangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae barnwr yn Llys y Goron Caernarfon wedi condemnio dyn o Fangor fel ‘niwsans go iawn’.

Cafodd Craig Lloyd, 31 o Faesgeirchen ei ddedfrydu i tair blynedd a hanner yn y carchar am nifer o droseddau gan gynnwys byrgleriaeth.

Cafodd Lloyd ei arestio a cyhuddo ar ôl byrgleriaeth yn nhafarn yr Harp ar y Stryd Fawr, lle cafodd dros £1400 o arian ei ddwyn – yr ail fyrgleriaeth yn yr un dafarn gan Lloyd ymhen chwe wythnos.

Fe blediodd yn euog i nifer o cyhuddiad, gan gynnwys ymgais i fyrgleriaeth mewn salon trin gwallt ar Stryd y Deon ym mis Chwefror 2018.

Dywedodd PC Elwyn Williams o’r Tîm Blaenoriaethu Trosedd y Gorllewin: ”Mae Craig Lloyd yn droseddwr toreithiog a benderfynodd ddwyn oddi ar perchennog tafarn adnabyddus ar ddau achlysur gwahanol o fewn chwe wythnos, gan roi’r dioddefwr drwy brofiad erchyll.”

”Mae’r dioddefwr wedi gweithio’n galed i ennill bywoliaeth a dangosodd Lloyd ddiffyg parch llwyr tuag at hyn. Cafodd Lloyd ei adnabod ar CCTV er iddo wisgo mwgwd ac ar ôl hynny cafodd ei arestio.”

”Cafodd ei ffôn symudol ei atafaelu ac ar ôl ei archwilio cafwyd hyd i fideo oedd yn dangos Lloyd yn cicio iâr drwy’r awyr tra’n chwerthin, gan achosi dioddefaint sylweddol i’r anifail.”

”Rydym yn croesawu’r ddedfryd a roddwyd i Lloyd, troseddwr cyson a thoreithiog, sy’n achosi niwed sylweddol yn ein cymuned yn barhaus.”

”Rydym yn ddiolchgar i’r gymuned am eu cefnogaeth barhaus – mae ein cymuned bellach yn lle diogelach gyda Lloyd yn y carchar.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice