Cadeirydd newydd ar Cyngor Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi ethol ei gadeirydd newydd ar gyfer 2019-20.

Cafodd Margaret Roberts (Plaid Cymru) ei hethol ar y cyngor sir yn gyntaf nôl ym mis Mai 2017 ac mae’n un o dri chynghorydd sir sydd yn gwasanaethau ward Lligwy. Mae Mrs Roberts yn olynu Dylan Rees yn y swydd.

Yn wreiddiol o Foelfre, dychwelodd i fyw ym Môn yn 2006 ar ôl treulio bron 30 mlynedd yn byw yng nghanolbarth Cymru, lle bu iddi fagu ei tri mab.

Mae’n rhannu diddordeb mawr mewn ffotograffiaeth gyda’i gwr, Tegwyn, a gyda’i gilydd maent yn rhedeg cwmni ffotograffiaeth lwyddiannus.

Yn ei hamser hamdden, mae Margaret yn hoffi teithio, cerdded a darllen. Mae hi a Tegwyn yn byw yn Llanbedrgoch.

Ar ôl derbyn cefnogaeth ar gyfer ei henwebiad yn ystod cyfarfod flynyddol cyffredinol ddydd Mawrth (Mai 14), dywedodd y Cyng Roberts: ”Hoffwn ddiolch i fy nghyd-aelodau am fy ethol ac am roi’r cyfle i mi fod yn bennaeth dinesig y cyngor yn ystod 2019/20.”

”Byddaf yn gwasanaethu’r Ynys a’i thrigolion hyd eithaf fy ngallu ac edrychaf ymlaen yn fawr iawn i fod yn llysgennad da ar ran y Cyngor Sir wrth i mi gyflawni fy nyletswyddau dinesig dros y 12 mis nesaf.”

Cyhoeddodd y Cyng Roberts hefyd mai Ambiwlans Awyr Cymru fyddai Elusen y Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Etholwyd y Cynghorydd Glyn Haynes (Llafur), sy’n cynrychioli ward Caergybi, yn Is-Gadeirydd ar gyfer 2019/20.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice