Cyrch cyffuriau: arestio dyn arall

Mae pedwerydd dyn wedi cael ei arestio yn dilyn cyrch cyffuriau ym Mlaenau Ffestiniog.

Cafodd y dyn lleol ei arestio am fod ynghlwm â chyflenwi cyffuriau rheoledig ddydd Gwener (17 Mai). Yn ôl yr heddlu, casglwyd nifer fawr o gyffuriau Dosbarth B hefyd.

Mae’r 3 dyn a arestiwyd ar ddydd Mercher yn dilyn y warant yn y dref wedi’u rhyddhau o dan ymchwiliad wrth i ymholiadau pellach gael eu cwblhau.

Cafodd swm mawr o gyffuriau Dosbarth A ac arian parod eu hatafaelu yn ystod yr cyrch mewn cyfeiriad.

Mae Llys Ynadon Caernarfon hefyd wedi caniatáu gorchymyn cau o ran yr eiddo a gafodd gyrch.

Dwyeddod yr Arolygydd Ardal Matt Geddes: ”Mae felly wedi diogelu’r gymuned leol rhag gorfod dioddef unrhyw ailadrodd yr amgylchiadau a arweiniodd at y weithred hon gan yr heddlu.”

”Gwnawn barhau i weithio’n galed gyda’r gymuned i nodi ac arestio’r rhai hynny sydd ynghlwm mewn troseddau difrifol a threfnedig, sy’n peri cymaint o niwed i’n cymdeithas.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice