Tân yn Llangefni: rhybudd ar gwefrwyr ffôn

Mae swyddogion yn rhybuddio trigolion ynghylch peryglon gwefrwyr ffon yn dilyn tân yn Llangefni.

Cafodd dau breswylydd driniaeth yn yr ysbyty am effeithiau anadlu mwg ar ôl y tân mewn ystafell wely ym Mhencraig nos Wener diwethaf (Mai 3).

Yn ôl y Gwasanaeth Tân, galwyd diffodwyr tân o Langefni, Porthaethwy a Bangor am tua 8.35yh. Cafodd pedwar preswylydd driniaeth ragofalol yn y fan a’r lle a chludwyd dau breswylydd i’r Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Achoswyd y tân gan wefrwr ffôn a oedd wedi gorboethi.

Dyweddod Gwyn Jones, rheolwr diogelwch cymunedol Gwynedd a Môn: ”Mae’r digwyddiadau yma’n tynnu sylw at berygl tanau trydanol – gallant ddigwydd unrhyw bryd, yn unrhyw le.”

”Mae gwefrwyr ffôn yn mynd yn boeth iawn – peidiwch byth â’u gadael yn gwefru neu heb ben i gadw llygaid  arnynt am gyfnod maith a gwnewch yn siŵr fod y plwg wedi diffodd hyd yn oed os nad ydi o wedi ei gysylltu i’ch ffôn neu eitem drydanol.”

”Peidiwch byth â chyfnewid gwefrwyr neu ddefnyddio gwefrwyr ffug –  dylech ddefnyddio’r gwefrwr a ddaeth gyda’r ffôn…dilynwch gyfarwyddiadau a chanllawiau’r gwneuthurwyr bob amser wrth ddefnyddio eitemau trydanol, a diffoddwch nhw a thynnu’r plwg allan cyn i chi fynd i’r gwely.”

”Rydym yn eich cynghori i fod mor barod â phosibl rhag ofn y bydd tân, a hynny drwy wneud yn siŵr fod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a bod gennych lwybrau dianc clir er mwyn i chi a’ch teulu allu mynd allan o’ch cartref mor gyflym â phosibl.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice