Gwahardd dau ddyn rhag gyrru am rasio ar lôn gefn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dau ddyn a ddefnyddiodd ffordd gyhoeddus fel trac rasio gan achosi gwrthdrawiad wedi cael eu gwahardd rhag gyrru am flwyddyn.

Plediodd Ryan Dilworth o Fae Cinmel ac Owain Hunt o Rostryfan yn euog i gyhuddiad o yrru’n beryglus yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar lôn gefn rhwng Rhostryfan a Bontnewydd ym mis Ebrill 2018.

Heddlu Gogledd Cymru

Roedd Dilworth, a oedd yn gyrru’r Vauxhall Corsa, a Hunt, a oedd yn gyrru’r Ford Fiesta yn rasio ar hyd y ffordd pan gollodd Dilworth reolaeth cyn gwrthdaro â’r Audi A4 a oedd yn teithio tuag ato ar hyd y ffordd.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher (1 Mai), cafodd y ddau eu gwahardd rhag gyrru am 12 mis a bydd rhaid iddynt gymryd prawf ychwanegol estynedig. Cawsant hefyd orchmynion cymunedol 18 mis.

Cafodd Ryan Dilworth (21) ei roi ar hwyrgloch am dri mis a bydd rhaid i Owain Hunt (20) wneud 150 awr o waith di-dâl.

Heddlu Gogledd Cymru

Dywedodd PC Matthew Halstead o’r tîm plismona lleol: ”Roedd tystion wedi honni bod y ddau yn goryrru – rhwng 70 ac 80mya, a digwyddodd y gwrthdrawiad oherwydd gyrru peryglus dau yrrwr dibrofiad a oedd yn rasio ar ffordd wledig.”

”Nid oedd yr un o’r ddau yn meddwl am neb arall wrth iddynt yrru’n beryglus y noson honno. Roedd eu gweithrediadau yn beryglus a hunanol a gallai fod wedi diweddu hefo goblygiadau angheuol.”

”Diolch byth nad oedd neb wedi eu hanafu’n ddifrifol ond fe gymerwyd gyrrwr yr Audi i’r ysbyty.”

”Mae gyrru esgeulus ac anystyrlon yn peryglu bywydau ac mi fydd Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i daclo’r math yma o ymddygiad.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice