Dyfodol y Gogledd: ail ymgynghoriad ar gynllun drafft

Mae ymgynghoriad yn parhau ar gynllun drafft newydd ar gyfer Gogledd Ynys Môn.

Yn ystod haf 2018, gofynnwyd i breswylwyr a busnesau helpu i gynllunio dyfodol yr ardal. Yn ôl Cyngor Ynys Môn, roedd y ymgynghoriad yn llwyddiannus iawn, a derbyniwyd dros 600 o ymatebion i’r arolwg.

Ond mae’r Gogledd yr Ynys wedi dioddef ergydion difrifol i’r economi lleol ers yr ymgynghoriad cychwynnol – y penderfyniadau i atal Wylfa Newydd a chau ffatri blastig Rehau yn Amlwch.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir: ”Yn dilyn y cyhoeddiadau siomedig diweddar…mae angen mawr i gael cynllun adfywio economaidd cadarn ar gyfer Gogledd Ynys Môn. O fewn y cynllun fe nodir gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau lleol ar gyfer gogledd yr ynys, yn ogystal â blaenoriaethau, anghenion a dyheadau’r gymuned leol.”

Eglurodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Bu dros 600 o ymatebion yn yr ymgynghoriad cyhoeddus yn 2018 ac roedd hyn yn dangos fod pobl leol yn pryderu am ddyfodol eu hardal, ac yn awyddus i weld rhywbeth yn cael ei wneud i’w wella. Yn dilyn datblygiadau diweddar, mae lefel yr angen a’r pryder yn llawer mwy difrifol.”

”Rydym wedi paratoi’r ddogfen hon fel drafft ar gyfer ymgynghori. Hoffem dderbyn eich mewnbwn a’ch cefnogaeth, ond byddem yn ogystal yn hoffi derbyn unrhyw sylwadau ar y cynigion sydd ynddo, unrhyw syniadau eraill a allai fod o fudd i’r ardal, a rôl bosibl y cymunedau yn ystod datblygu’r cynllun.”

Er mai Cyngor Ynys Môn sydd wedi paratoi’r cynllun, bydd gweithredu llawer o’r cynigion sydd yn y cynllun angen cefnogaeth a gweithredu trwy bartneriaeth gyda nifer o fudiadau eraill.

Ychwanegodd y deilydd portffolio Datblygu Economaidd, y Cynghorydd Carwyn Jones: ”Mae Gogledd Ynys Môn yn wynebu nifer o heriau.”

”Mae llawer o ymchwil cefndir eisoes wedi’i wneud yn y misoedd diwethaf i edrych ar yr ardal, a nawr mae’r angen i symyd ymlaen tua’r cam nesaf ble y ceir cynigion prosiectau hyfyw y gellir eu rhoi gerbron cyrff cyllido. Rydym felly yn awyddus iawn i glywed eich barn ar Gynllun Adfywio Gogledd Ynys Môn.”

I weld y cynllun drafft, ewch i wefan y cyngor. Gofynir am ymatebion erbyn dydd Llun 13 Mai.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice