Dyfodol y Gogledd: AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus

Mae AC Plaid Cymru wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus i drigolion Gogledd Ynys Môn yr wythnos yma.

Bydd Rhun ap Iorwerth yn cynnal cyfarfod yn Amlwch nos Iau er mwyn trafod syniadau ar gyfer dyfodol yr ardal am ei bow nhw wedi dioddef niwed economaidd sylweddol.

Dywedodd Mr ap Iorwerth: ”Rwyf wedi gofyn yn benodol i Lywodraeth Cymru gefnogi datblygiad economaidd ar yr ynys, ac yn enwedig y gogledd yn dilyn cyhoeddiadau Horizon a Rehau, gan fod hwn yn faes sydd wedi cael ei daro gan un ergyd economaidd ar ôl y llall yn ddiweddar.”

Yn ôl AC Ynys Môn, mae’n gwahodd y gymuned leol i ddod draw er mwyn rhannu eu syniadau ar gyfer dyfodol gogledd yr ynys.

Ychwanegodd Mr ap Iorwerth: ”Mae’n amlwg bod angen i ‘Ogledd Ynys Môn, ac yn wir yr Ynys yn gyfan weld buddsoddiad ychwanegol i’r economi yma, i wneud iawn am yr hyn sy’n cael ei golli, a dyna pam yr wyf yn cynnal y cyfarfod cyhoeddus yma, i glywed yn uniongyrchol gan y bobl am ei syniadau nhw am sut a ble dylwn i ganolbwyntio fy ymdrechion.”

”Mae arnom angen buddsoddiad sylweddol mewn cynlluniau adfywio ac mewn prosiectau arloesol ar draws Ynys Môn, ond yn enwedig yng ngogledd yr ynys ac ardal Amlwch.”

”Mae angen i ni weld Lein Amlwch yn cael ei ailagor, mae angen inni weld buddsoddiad i gysylltu parth ynni morol Morlais, ac mae angen inni weld cefnogaeth i’r arloeswr ynni adnewyddadwy morol, Minesto.”

Cynhelir y cyfarfod yn Neuadd Goffa Amlwch ar nos Iau (Mawrth 14) am 6yh.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice