Gwaith yn decrhau ar ysgol newydd ym Mangor

Cyngor Gwynedd

Mae gwaith i adeiladu ysgol newydd bwrpasol wedi dechrau ym Mangor.

I ddathlu, daeth disgyblion o Ysgol y Garnedd, ac Ysgolion Coed Mawr a Glanadda, ar gyfer seremoni ‘torri’r dywarchen gyntaf’ ar safle’r ysgol newydd y ddinas.

Mae’r ysgol newydd y Garnedd yn ran o gynllun ehangach yn y ddinas gwerth £12.7 miliwn sydd hefyd yn cynnwys gwaith i gynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315 o ddisgyblion.

Bydd hyn drwy adnewyddu’r ysgol a chreu estyniad gyda’r gwaith yn dechrau yn yr haf. Bydd Ysgol Coed Mawr ac Ysgol Glanadda yn cau, gan sicrhau lle i’r disgyblion hyn drwy’r gynyddu capasiti’r ddwy ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, aelod cabinet Cyngor Gwynedd dros addysg: ”Mae ysgol newydd i Ysgol y Garnedd, yn ddechrau cyffrous i ad-drefnu addysg gynradd yn ardal Bangor.”

”Mae’r galw cynyddol am leoedd yn yr ysgol yn golygu nad yw’r adeilad presennol bellach yn addas ar gyfer eu hanghenion, a bydd y disgyblion yn elwa o gyfleuster newydd a modern.”

Roedd disgyblion o Ysgol y Garnedd ac Ysgolion Coed Mawr a Glanadda yn bresennol i ddechrau ar y gwaith drwy dorri’r dywarchen gyntaf. Bydd yr ysgol newydd yn agor ei drysau ym mis Medi 2020.

Meddai Dr Catrin Elis Williams, cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Y Garnedd a Llion Williams, pennaeth Ysgol y Garnedd: ”Mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol i Ysgol Y Garnedd. Mae staff a disgyblion yr ysgol wedi cyflawni gwaith rhagorol o dan amgylchiadau anodd dros y blynyddoedd diwethaf, gan nad yw’r adeilad presennol yn ateb y gofynion bellach. Bydd cael ysgol fodern, fwy yn galluogi’r ysgol i adeiladu ar ei llwyddiannau a mynd o nerth i nerth.”

Ychwanegodd Alex Read, cyfarwyddwr Read Construction, sy’n gyfrifol am adeiladu’r ysgol newydd: ”Mae Read yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Cyngor Gwynedd ar y prosiect yma.”

”Drwy gydol y cynllun, byddwn yn gweithio’n agos gyda’r ysgolion a’r gymuned i ddathlu cerrig milltir y prosiect a chyflawni gwerth ychwanegol mwyaf.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice