Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi ”drwy fod yn garedig”

Mae Cadeirydd Cyngor Ynys Môn yn annog plant i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy ddangos caredigrwydd.

Mae’r Cynghorydd Dylan Rees wedi gofyn i blant ar draws yr ynys i gofio geiriau Dewi Sant – gwnewch y pethau bychain – drwy fodfod yn garedig.

Mae’r Cynghorydd Rees, sydd hefyd yn Gadeirydd ar y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), wedi ysgrifennu at benaethiaid ysgolion yr ynys yn gofyn iddynt hyrwyddo ei syniad.

Cyngor Ynys Môn

Dyweddod y Cyngorhydd Rees: ”Fy ngobaith yw y bydd plant yn cofio Dewi Sant mewn ffordd gwerth chweil, drwy wneud pethau caredig, fel y gwnaeth ef. Gallai hyn amrywio o fwydo’r adar i gasglu sbwriel, ysgrifennu cerdyn ‘brysiwch wella’ neu ofyn i ffrind ddod draw i chwarae.”

”Mae nifer fawr o ffyrdd y gall pobl ddangos caredigrwydd ac rwy’n siŵr y bydd plant yn mwynhau bod yn greadigol wrth feddwl am bethau yr hoffent eu gwneud.”

”Wrth gwrs, ar ddiwedd y dydd, nid y weithred ei hun sy’n bwysig ond annog plant i feddwl am bobl eraill ac i ddod yn aelodau gofalgar o’u cymunedau lleol.”

Mae’r cynghorydd Rees hefyd wedi gofyn i ysgolion feddwl am ein nawddsant cyn neu ar ôl yr wythnos o wyliau hanner tymor.

”Gallai hyd yn oed fod yn ddarn byr o waith cartref y gallai’r plant ei wneud ar Fawrth y 1af a gallant adrodd yn ôl i weddill y dosbarth beth a wnaethant ar ôl cyrraedd yn ôl i’r ysgol.”

”Rwy’n gobeithio y bydd y syniad hwn yn ysbrydoli ysgolion Ynys Môn ac rwy’n edrych ymlaen at glywed sut y bu plant ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni.”

Mae Prifathro Ysgol Gymuned Bodffordd, Rhys Roberts, wedi croesawu’r syniad: ”Mae’n holl bwysig bod ethos ‘gwnewch y pethau bychain’ yn cael ei rannu gyda phawb. Mae Dydd Gŵyl Dewi neu’r dyddiadau o gwmpas Mawrth 1af ymhlith y rhai pwysicaf i ysgolion.”

”Mae’n gyfle i ddathlu Cymreictod, hyrwyddo ac atgyfnerthu diwylliant Cymreig, ennyn sylw a balchder at yr iaith ond hefyd i ddathlu hanes bywyd sant a dyn arbennig ac atgoffa plant o bob oed o’i negeseuon.”

1 comment on “Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi ”drwy fod yn garedig””

  1. Derrick Jones Ateb

    Gresyn mawr na allai ef a’i gyngor ddangos caredigrwydd tuagat drigolion yr ynys a chodi trethi teg arnynt. Gwnewch y pethau bychain.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice