Bangor yn dathlu Dewi Sant

Mae rhai o sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch wedi dod at eu gilydd i drefnu ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn dathlu Dewi Sant.

Wedi ei drefnu ar y cyd gan sefydliadau Pontio, Menter Iaith Bangor, Castell Penrhyn, Storiel, Capel Berea Newydd, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin a Chadeirlan Bangor, bydd Bangor yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2019 yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau mewn lleoliadau gwahanol ar draws y ddinas.

Ar ddydd Sadwrn 2il o Fawrth wedyn cynhelir gorymdaith odidog drwy Stryd Fawr y ddinas gyda Band Pres Porthaethwy yn arwain.

Yn ôl maer y ddinas, mae’r bartneriaeth newydd yn un fydd yn codi proffil yr ŵyl yn y ddinas trwy hyrwyddo’n diwylliant a’n hunaniaith unigryw Cymreig ymhlith thrigolion ac ymwelwyr.

Dwyeddod John Wyn Jones: ”Dros y blynyddoedd mae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi wedi mynd o nerth i nerth yn yr ardal, ac eleni mae’n wych fod cynifer o sefydliadau Bangor yn cydweithio mor agos i drefnu a hyrwyddo cyfres o weithgareddau arbennig i ddathlu Dewi Sant, ein Cymreictod, yr iaith Gymraeg a diwylliant ein cenedl.”

”Bydd y gweithgareddau yn gyfle gwych i drigolion yr ardal ac ymwelwyr ddod at eu gilydd i ddathlu fel un cymuned fawr – ac efallai annog mwy o bobl i ymfalchïo yn eu Cymreictod, gymdeithasu yn y Gymraeg neu ddysgu’r iaith.”

Bydd y gweithgareddau yn parhau tan ddydd Sul 3 Fawrth – gan gynnwys cyngerdd Pontio i ddathlu’r cyfansoddwr Dilys Elwyn-Edwards ar noson Gwyl Dewi, gyda Elin Manahan Thomas, Ifor ap Glyn a chôr siambr Prifysgol Bangor.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice