Rhybudd i berchnogion Defenders

Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion Land Rover Defenders i’w diogelu ar ôl troseddau ac ymddygiad amheus yn y Gogledd Orllewin yn ystod y tair wythnos diwethaf.

Bu’r digwyddiad cyntaf yn Ynys Môn pan gafodd Land Rover Defender ei ddwyn. Cafwyd adroddiad arall o ddifrod i Defender yn ardal Caernarfon ac un arall ar ôl hyn yn ardal Morfa Nefyn.

Dywedodd Norman Hughes, swyddog atal trosedd Heddlu Gogledd Cymru: ”Efallai bod y digwyddiadau hyn yn gysylltiedig neu ddim, ond rydym yn credu bod yn fwy na chyd-ddigwyddiad. Rydym yn cynghori perchnogion y cerbydau hyn i fod yn wyliadwrus dros ben.”

”Byddwn yn annog pobl i osod larwm gyda dyfais gwrthsymud yn ogystal â dyfais fecanyddol o ryw fath sy’n darbwyllo unrhyw droseddwr rhag ceisio dwyn y cerbyd drwy chwarae gyda’r taniwr.”

”Mae yna farchnad dda iawn i’r cerbydau hyn, oherwydd nad yw’r math hwn yn cael ei gynhyrchu bellach. Yn anffodus, fel mae’r galw am ddarnau sbâr yn cynyddu, dylai perchnogion Land Rover Defenders gymryd pob cam posibl i’w hatal rhag cael eu dwyn.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth sy’n berthnasol i ladradau  Land Rover Defenders alw Heddlu Gogledd Cymru ar 101.  Neu gallwch alw Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 neu ddefnyddio’r wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice