Fflatiau Hafan Cefni yn agor

Grŵp Tai Pennaf

Croesawyd y tenantiaid cyntaf i Hafan Cefni – y cynllun tai gofal ychwanegol £10 miliwn newydd i bobl hŷn yn Llangefni.

Gordon Barlow (91 oed) o Borthaethwy, Michael Allmond (85 oed) o Ddwyran, a Brian Burt (76 oed) o Lanfaelog, oedd y rhai cyntaf i symud i’r cynllun pan agorodd yr wythnos hon.

Trefnwyd cyfnod iddynt symud i mewn bob yn gam i leihau’r amharu ar denantiaid newydd, sydd â’u fflatiau hunangynhwysol eu hunain yn ogystal ag amrywiaeth eang o gyfleusterau cymunedol a mynediad at gefnogaeth 24 awr y dydd.

Dyweddod Dr Sarah Horrocks, caderiydd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn: ”Mae’n fraint fawr cael croesawu’r bobl gyntaf i’r cynllun pwysig hwn sy’n cynnig dewis rhagorol i bobl hŷn sy’n dymuno parhau yn annibynnol, gan gael y tawelwch meddwl y mae gofal ychwanegol yn ei gynnig.”

Grŵp Tai Pennaf

Dywedodd y rhai cyntaf i gyrraedd y cynllun eu bod wrth eu boddau â’u cartrefi newydd: ”Fy newis i yw symud yma, a dwi’n gwybod mai dyma’r penderfyniad iawn. Mae’n teimlo fel cartref yn barod”, dywedodd Mr Barlow.

Ychwanegodd Mr Burt bod y lleoliad canolog yn fonws gwirioneddol gan nad yw’n gallu gyrru bellach: ”Yn ogystal â theimlo yn gartrefol yn fy fflat, mae’r bwyd yn y bwyty yn rhagorol. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gyfarfod pobl newydd yma, mae’n lle hyfryd.”

Mae 63 o fflatiau un a dwy ystafell wely hunangynhwysol yn Hafan Cefni, i bobl 60 oed a hŷn, yn amodol ar feini prawf cymhwyster.

Grŵp Tai Pennaf

Mae’n ddatblygiad trwy bartneriaeth rhwng Cyngor Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Tai Tŷ Glas, rhan o Grŵp Tai Pennaf ac mae’n cael ei reoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Llinos Medi, sydd hefyd yn Ddeilydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol: ”Mae’r cynllun tai gofal ychwanegol cyffrous hwn yn gam pwysig ymlaen i’r cyngor sir wrth i ni geisio trawsnewid gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion ar Ynys Môn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

”Ein nod yw parhau i ddatblygu gwasanaethau cymunedol sy’n canolbwyntio ar roi i’r trigolion yr annibyniaeth a’r lefelau uchel o ofal sydd eu hangen arnynt. Mae’n amlwg y bydd Hafan Cefni yn rhoi i drigolion lety o safon uchel a fydd yn eu galluogi i gadw eu hannibyniaeth a rhoi tawelwch meddwl bod gofal a chefnogaeth wrth law yn ôl yr angen.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice