Mewn Cwmni Da: cynhyrchwyr teledu yn troi’n ymddiriedolaeth

Cwmni Da

Mae pennaeth un o gwmnïau teledu annibynnol yng Nghaernarfon yn bwriadu trosglwyddo’r berchnogaeth i’w staff.

Mae Dylan Huws, rheolwr gyfarwyddwr Cwmni Da, wedi bwriadu troi’r cwmni yn ‘Ymddiriedolaeth ym Mherchnogaeth y Gweithwyr’.

Mae Cwmni Da yn cynhyrchu nifer o raglenni poblogaidd ar gyfer S4C, gan gynnwys Noson Lawen, Dim Byd, Deian a Loli a FFit Cymru.

Maent wedi llunio cynllun busnes pum mlynedd a fydd yn gweld Mr Huws yn gwerthu ei gyfranddaliadau i’r ymddiriedolaeth. Ond bydd Mr Huws yn parhau fel rheolwr gyfarwyddwr am dair blynedd tra bydd y trosglwyddiad yn cael ei gwblhau.

Mae’r cwmni’n cyflogi 50 o staff yn ei bencadlys yn Noc Fictoria.

Dywedodd Mr Huws, sy’n un o sylfaenwyr Cwmni Da: ”Roeddwn i’n ymwybodol hefyd ei bod hi bellach yn amser paratoi’r ffordd ar gyfer y genhedlaeth nesaf a’r cam cyffrous nesaf yn stori’r cwmni.”

”Roeddwn hefyd eisiau sicrhau bod Cwmni Da yn aros yn nwylo’r staff sydd wedi cyfrannu cymaint at ei lwyddiant.”

Yn ôl y cwmni, credir mai hwn yw’r symudiad cyntaf o’i fath yn y diwydiant darlledu yn y Deyrnas Unedig.

Fel rhan o’r broses, mae tri ymddiriedolwr wedi’u penodi – gan gynnwys cynrychiolydd y staff er mwyn gofalu am fuddiannau’r gweithwyr. Gall y gweithwyr ennill bron i £4,000 y flwyddyn yn ddi-dreth os yw’r ymddiriedolwyr yn penderfynu bod y cwmni mewn sefyllfa i rannu elw.

Ers mis Rhagfyr diwethaf, Dylan Huws fu unig berchennog y cwmni ar ôl i’w gyd-gyfarwyddwyr Neville Hughes ac Ifor ap Glyn benderfynu camu i lawr, er bod y ddau’n parhau i weithio’n agos fel uwch gynhyrchwyr ar rhaglenni.

Dylan Huws (Cwmni Da)

Ychwanegodd Mr Huws: ”Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae cyfuno yn y sector cynhyrchu annibynnol wedi gweld nifer o gwmnïau o Gymru yn cael eu gwerthu i sefydliadau mwy, ac mae hynny’n golygu’n amlach na pheidio nad ydi’r cwmnïau hynny bellach mewn perchenogaeth Gymreig.”

”Byddai’n hawdd gwerthu Cwmni Da ac yna camu i ffwrdd, ond fyddwn i ddim yn hoffi meddwl bod y bobl rwyf yn credu ynddynt ac yn eu parchu yn colli eu swyddi’n sydyn oherwydd bod perchnogion newydd wedi dod i mewn ac eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. Felly mi es i lawr y llwybr o geisio edrych ar fodelau a strwythurau cwmni gwahanol, ac un y mae pawb yn ei adnabod yw John Lewis a’i Bartneriaid.”

”Mae Creu Ymddiriedolaeth ym Mherchnogaeth y Gweithwyr yn teimlo fel asiad perffaith, oherwydd rwy’n credu’n angerddol bod y staff yn rhan allweddol o’r busnes ac y gall pawb elwa o’u hymdrechion.”

”Bydd cyfranddaliadau’n cael eu dal ar ran y gweithlu mewn cronfa ymddiriedolaeth a bydd angen i’r cwmni masnachu brofi i’r ymddiriedolwyr bod y penderfyniadau y maen nhw’n eu gwneud er budd y gweithlu. Mae’n rhoi gwerth ar arwyddocâd ehangach Cwmni Da i ardal Caernarfon a bydd yn sicrhau bod y cwmni’n parhau dan reolaeth Cymry lleol.”

Sefydlwyd Cwmni Da yn 1997 ac mae ganddo hanes hir a llwyddiannus o wneud rhaglenni ffeithiol, adloniant, drama, gomedi a rhaglenni i blant, yn bennaf yn y Gymraeg ar gyfer S4C. Mae’r cwmni yn gael trosiant o £5 miliwn y flwyddyn.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice