Ysgifennydd yn ymweld â’r Ysgol Glancegin newydd

Cyngor Gwynedd

Mae’r Ysgrifennydd Addysg wedi ymweld â’r cyfleusterau newydd mewn ysgol gynradd ym Mangor.

Cafodd Kirsty Williams gyfle i glwyed am y buddsoddiad gwerth £5.1 miliwn i adeiladu’r Ysgol Glancegin newydd yn Maesgeirchen. 

Mae’r prosiect wedi ei gydariannu gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Symudodd yr ysgol i’w gartref newydd y llynedd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd ar dydd Gwener: ”Drwy foderneiddio Ysgol Glancegin, rydym yn darparu athrawon a disgyblion mewn ardal ddifreintiedig o ogledd Cymru gydag adnoddau sydd yn ateb y galw am addysg cyfrwng Cymraeg, ac sydd yn darparu sylfaen cryf ar gyfer dysgwyr i dyfu ac i gyflawni eu potensial – felly’n cynyddu hyder disgyblion.”

”Mae’n galonogol nodi bod disgyblion, staff ac aelodau o’r gymuned ehangach wedi chwarae eu rhan yn dylunio’r ysgol newydd. Mae hyn wedi helpu sicrhau bod yr adeilad newydd yn ddiogel ac wedi’i ddylunio’n dda, ac yn cwrdd ag anghenion dysgwyr, athrawon a’r gymuned ehangach – gan ei wneud yn addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.”

Dywedodd Pennaeth Ysgol Glancegin, Gareth Jones: ”Roedden ni i gyd yn yr ysgol yn falch o groesawu’r Ysgrifennydd Addysg ac i ddangos y cyfleusterau newydd modern sydd gennym yma yn Ysgol Glancegin erbyn hyn.”

Yn ôl Cyngor Gwynedd, mae’r cyfleusterau newydd yn cynnig ”amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf” i ddisgyblion yr ardal Maesgeirchen.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, aelod y cabinet dros addysg: ”Ein nod fel cyngor ydi gwneud yn siŵr fod plant ar draws y sir yn elwa ar gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf ac mae’r Ysgol Glancegin newydd yn enghraifft wych o hynny.”

”Mae’r ysgol yn cynnwys mannau dysgu yn yr awyr agored sy’n cynnig profiadau newydd cyffrous i’r plant a’r staff ac hefyd yn cynnwys lleoedd chwarae newydd ac yn cynnig gwell amgylchedd ar gyfer gofal bugeiliol i ddisgyblion a theuluoedd.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice