Edrych ymlaen yng Ngŵyl Fusnes Môn

Edrych ymlaen ac i’r dyfodol fydd thema Gŵyl Fusnes Môn yr wythnos nesaf.

Bydd yn cael ei chynnal ar Hydref 9fed a 10fed ym Mharc Gwyddoniaeth Menai yng Ngaerwen, M-SParc, a bydd yn cynnwys nifer o siaradwyr gwadd a sgyrsiau ysbrydoledig ar un thema gyffredin – Ynys Môn 2040.

Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd sesiynau’n cael eu cynnal ar nifer o bynciau megis IP, Ynni Glân, Bwyd a Thwristiaeth, Cyfrifo Digidol ac Ymchwil a Menter. Yn ogystal, bydd arddangosfa gan ddarparwyr cymorth busnes a phanel o gynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Prif Swyddog Gweithredol Parc Gwyddoniaeth Menai: ”Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at lansio’r ŵyl a byddwn yn falch o gynnal digwyddiad dau ddiwrnod yn dathlu busnes yma yn M-SParc. Mae Gŵyl Fusnes Môn yn enghraifft wych o gydweithio rhwng y sector cyhoeddus a phreifat er mwyn dod â’r digwyddiad ynghyd.”

Fel rhan o’r ŵyl, bydd y cwmni Microsoft yn darparu sesiwn wedi’i theilwra ar gyfer busnes. Mae siaradwyr eraill yn cynnwys tenantiaid o’r parc; busnesau o Ynys Môn ac arbenigwyr tu hwnt i’r ynys. Mae’r digwyddiad yn berthnasol i fusnesau o bob maint ac o sectorau amrywiol.

Bydd yr ŵyl yn cau gyda digwyddiad “iechyd da” ar y nos Fercher. Bydd dathliad o gynnyrch bwyd gorau Môn, diodydd coctel, cerddoriaeth fyw, siaradwyr gwadd o’r gymuned fusnes a chyfle i rwydweithio. 

Dywedodd Dylan Williams: ”Mae gennym lawer i’w ddathlu a’i gydnabod ar yr Ynys gan fod cymaint o unigolion, busnesau a sectorau yn tyfu ac yn ffynnu yma. Yn ogystal, rydym mewn cyfnod o newid, ansicrwydd, risgiau a chyfleoedd, sydd yn sylweddol o ran eu maint a’u cyflymder.”

”Mae’r amgylchedd ddeinamig hon yn golygu fod ymgysylltu a chydweithio yn bwysig, ac mae’r ŵyl hon yn rhoi cyfle amserol i ni ddod ynghyd mewn adeilad busnes newydd, modern yn M-SParc.”

Ychwanegodd: ”Rydym yn gobeithio y bydd pobl fusnes o bob sector a chymunedau lleol, a’r rhai hynny sy’n ystyried buddsoddi ac ehangu ar yr Ynys, yn gallu bod yn bresennol, ymgysylltu, cyfrannu ac elwa.”

Mae’r ŵyl yn cael ei chydlynu gan M-SParc, Cyngor Ynys Môn, Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru, Menter Môn a Grŵp Llandrillo Menai.

Am rhagor o wybodaeth ac i gofestru, ewch i gwefan M-SParc.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice