Teyrnged i’r dyn fu farw mewn damwain yr A470

Llun teulu

Mae’r dyn a fu farw mewn damwain ar yr A470 ger Dolgellau wedi ei enwi.

Roedd Ryan John Craddock yn 18 oed ac yn dod o Cannock ger Stafford.

Galwyd y gwasanaethau brys yn fuan wedi 5.15pm nos Sul (1 Gorffennaf) yn dilyn gwrthdaro rhwng car Seat Ibiza Du a cherbyd HGV ger tafarn y Cross Foxes.

Bu farw Mr Craddock yn y fan a’r lle. Aethpwyd â dau berson a oedd yn teithio yn y car i’r ysbyty yn Stoke. Mae’r ddau yno o hyd gydag anafiadau difrifol.

Talodd rhieni Ryan y deyrnged hon iddo: ”Rydym wedi ein llorio ar ôl colli ein mab, Ryan. Roedd yn berson hapus, caredig, ystyrlon ac yn fab, brawd, ewythr ac wŷr cariadus.”

”Roedd Ryan yn gweithio fel labrwr, ond ei ddiddordeb mawr oedd pêl-droed a bu’n chwarae i dîm dan 18 Stafford Rangers cyn symud at dîm dan 21 Tamworth. Roedd Ryan yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu a’i ffrindiau ac yn mwynhau ymweld â’r thraethau yng Ngogledd Cymru.”

”Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth geisio helpu Ryan a’i ffrindiau. Bydd colled ar ei ôl a nawr gofynnwn am lonydd i ddod i ddygymod â’n colled.”

Mae’r heddlu yn parhau i apelio am dystion a welodd y ddau gerbyd cyn y gwrthdaro i gysylltu â swyddogion.

Yn ôl Rhingyll Meurig Jones o Uned Plismona’r Ffyrdd, roedd y Seat Ibiza yn teithio i’r de ar yr A470 o Ddolgellau ac roedd yr HGV yn teithio i’r gogledd tuag at y dref.

Os oes gennych wybodaeth, cysylltwch ag Uned Blismona Heddlu Gogledd Cymru ar 101 gan ddyfynnu rhif W089538.

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice