Glyn Rhonwy: rhybudd i gadw draw

Cyngor Gwynedd

Mae rhybudd arall gan Cyngor Gwynedd i bobl gadw draw o gyn chwarel ger Llanberis.

Mae nifer o adroddiadau wedi bod yn y gorffennol am bobl naill ai’n torri neu’n dringo’r ffens chwe throedfedd ddur sy’n amgylchynu Glyn Rhonwy.

Yn dilyn y tywydd poeth, mae’r cyngor wedi ailadrodd ei rybudd i beidio â rhoi eu hunain mewn perygl diangen drwy anwybyddu arwyddion sy’n rhybuddio i beidio â thorri mewn i gyn safle diwydiannol er mwyn nofio mewn pyllau dŵr chwarelyddol neu ddringo a mynd i mewn i gyn-gyfleuster storio bomiau.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas: ”Mae mynediad i’r safle yng Nglyn Rhonwy wedi ei rwystro am reswm. Mae pobl wedi anwybyddu nifer o arwyddion a osodwyd ar y safle yn y gorffennol, gan roi eu hunain mewn peryg mawr diangen.”

”Mae’r pyllau chwarel sydd wedi eu defnyddio gan dresmaswyr i nofio ynddynt yn cynnwys nifer o beryglon allai arwain at anafiadau difrifol, neu waeth – yn cynnwys malurion tanddwr a darnau llechi miniog. Dylid cofio hefyd bod tymheredd y dŵr yn y pyllau yn beryglus o oer hyd yn oed yn ystod cyfnodau hir o dywydd poeth.”

”Rydym yn annog y cyhoedd i beidio â rhoi eu hunain mewn perygl diangen drwy ddringo dros neu fandaleiddio’r ffens er mwyn mynd at y cyn chwarel a’r pyllau dwr sydd wedi gorlifo, yn ogystal â thresbasu ar dir preifat.”

”Rydym hefyd yn apelio i rieni i sicrhau fod eu plant yn ymwybodol o’r peryglon o dresmasu ar gyn-safleoedd diwydiannol ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynnoedd all fod â pheryglon cudd megis cerrynt tanddwr neu ddŵr dwfn dirybudd.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am droseddwyr yn yr ardal, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice