Apêl yr heddlu wedi ymosodiad treisgar ym Mhorthaethwy

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu eisiau siarad â dau ddyn wedi ymosodiad treisgar ym Mhorthaethwy fis diwethaf.

Mae lluniau CCTV wedi rhyddau yn dilyn digwyddiad ar Sgwâr Uxbridge am 9.30yh ar nos Sadwrn 2 Mehefin. Yn ôl swyddogion, mae’n posib bod y dynion yn byw ar Ynys Môn ac yn aelodau o’r gymuned ffermio.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am yr ymosodiad, cysylltwch â gorsaf heddlu Llangefni ar 101 a dyfynnwch rif cyfeirnod 18300061377.

Hefyd ym Mhorthaethwy, mae’r heddlu yn ymchwilio difrod troseddol i gwch yn y marina am 6yh ar nos Wener 29 Mehefin. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 a dyfynnwch rif cyfeirnod 18300070100.

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice