Mwy o arian benthyciad i adfywio Bangor

Mae cronfa benthyciadau yn galluogi perchnogion eiddo yn ardal canol dinas Bangor i adnewyddu eu hadeiladau.

Sefydlwyd y gronfa fenthyciad sy’n werth £850,000 yn dilyn cais llwyddiannus gan Cyngor Gwynedd i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Yn ddiweddar, mae’r gronfa wedi helpu cwmni Domu i ddatblygu siop goffi ar y Stryd Fawr, Bangor a fydd yn agor ar dydd Mercher (1 Awst).

Cyngor Gwynedd

Darparwyd cymorth ariannol trwy Gronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor er mwyn adnewyddu’r adeilad, ac i hwyluso agor y siop goffi newydd a fydd hefyd yn cynnig bwyd llysieuol.

Dywedodd Dale Hibbert, perchennog Domu: ”Gyda chymorth Cronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor, mae Domu wedi adnewyddu tafarn hanesyddol y Kings Arms yn llwyr, a oedd wedi’i fordio i fyny a ddim wedi cael ei ddefnyddio ers tro.”

”Cafodd y Kings Arns ei restru fel tŷ tafarn am y tro cyntaf yn 1820, a chyferbyn a’r Gadeirlan mae’n dal llawer o atgofion i bobl leol. Bydd yn cynnig gofod y gall y gymuned ei ddefnyddio unwaith eto rwan.”

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cymeradwyo cais am gyllid tuag at sefydlu cynllun benthyciad di-log i berchnogion adeiladau sydd angen eu gwella, wedi’u lleoli yng nghanol Caernarfon, Penygroes a Bethesda.

Yn ôl y cyngor, mae’r Cronfeydd Benthyciad yn ddarparu benthyciad di-log i berchnogion eiddo yng y pedair nghanolfan i gwblhau gwelliannau neu i ddefnyddio eiddo gwag presennol.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod y Cabinet dros Ddatblygu’r Economi: ”Mae’n galonogol gweld fod yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio gan berchnogion busnes i wella cyflwr adeiladau yng nghanol dinas Bangor.”

”Dros y blynyddoedd mae’r cyngor wedi bod yn  gweithio’n agos gyda’i phartneriaid er mwyn adfywio canol y ddinas, gyda’r benthyciadau sydd ar gael yn gyfle ardderchog i fusnesau a thrigolion adnewyddu eu hadeiladau.”

”Fel cyngor, rydym yn annog pobl sy’n meddwl eu bod yn gymwys i gysylltu gyda’n tîm cefnogi busnes, lle bydd ein swyddogion yn fwy na pharod i ddarparu mwy o wybodaeth a chymorth am y cyllid sydd ar gael.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice