Damwain yn Llanystumdwy: chwech yn yr ysbyty

Mae chwech o bobl wedi cael eu hanafu mewn damwain ddifrifol ger Cricieth.

Derbyniodd yr heddlu adroddiad am wrthdrawiad ar yr A497 yn Llanystymdwy rhwng Vauxhall Vectra glas a Mercedes gwyn tua 9.50yb ar bore dydd Gwener (27 Gorffennaf).

Aethpwyd ag un wraig, a oedd yn teithio yn y Vectra mewn hofrennydd i Stoke gydag anafiadau difrifol. Aethpwyd â’r gyrrwr a dau blentyn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda mân anafiadau.

Aethpwyd â gyrrwr a theithiwr y Mercedes i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda mân anafiadau. Caewyd y ffordd am bum awr yn dilyn y ddamwain tra bod swyddogion fforensig yn archwilio’r safle.

Meddai’r Rhingyll Emlyn Hughes o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Rydym yn apelio ar i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu a welodd y naill gerbyd neu’r llall cyn y gwrthdrawiad i gysylltu â ni.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, gysylltu â Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llandygai ar 101, gan ddyfynnu W104741.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice