Canlyniadau chwaraeon lleol: 09.06.2018 – 10.06.2018

PÊL DROED

Rownd derfynol Cwpan Iau Arfordir Gogledd Cymru
Bontnewydd 2-4 Nefyn (ar ôl amser ychwanegol)
(Bontnewydd: Morgan Roberts, Gwion Roberts OG – Nefyn: Mark Dunn 3, Gwion Roberts)

CRICED

Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair

Y Waun: 185 allan (47.2 pelawd)
Bangor: 186-3 (36.3 pelawd) – prif sgorwr: Robert Marshall (45 ddim allan), wicedi: Chris Dawson (4 i 14)
Buddigoliaeth i Fangor gan saith wiced

Pwllheli: 120 allan (36.1 pelawd) – prif sgorwr: Chris Moore (32)
Llandudno: 124-0 (27.2 pelawd)
Buddigoliaeth i Bwllheli gan deg wiced

Porthaethwy: 200 allan (48 pelawd) – prif sgorwr: Luke Jones (35), wicedi: Gerallt Roberts (3 i 20), Ashley Wood (3 i 21)
Brymbo: 122 allan (38.4 pelawd)
Buddigolaieth i Borthaethwy gan 78 rhediad

Uwch Gynghrair 2il Dîm
Bangor: 223-5 (45 o belawd) – prif sgorwr: Nigel Barry (75), wicedi: Subhan Khan (3 i 23)
Carmel a’r Cylch: 90 allan (29.2 o belawd)
Buddigoliaeth i Fangor gan 133 rhediad

Porthaethwy: 270-9 (45 pelawd) – prif sgorwr: James Jones (54), wicedi: Daniel Surgey (3 i 28)
Llai: 99-7 (29.1 pelawd)
Buddigolaieth i Borthaethwy gan 104 rhediad

Adran Gorllewin 2il Dîm
Llandudno: 164-4 (40 pelawd)
Bethesda: 167-4 (32.2 pelawd) – prif sgorwr: Dewi Roberts (98 ddim allan), wicedi: Gethin Hughes (2 i 37)
Buddigoliaeth i Bethesda gan chwe wiced

Llanrwst: 96 allan (20.3 o belawd)
Caernarfon: 101-5 (23.5 o belawd) – prif sgorwr: Ian Morgan (47 ddim allan), wicedi: Ian Morgan (6 i 28)
Buddigoliaeth i Caernarfon gan pum wiced

Adran Sul 3ydd Dîm
Bangor: 290-4 (38.2 pelawd) – prif sgorwr: Dave Barker (103 ddim allan), wicedi: Hugh Kelly (4 i 18)
Carmel a’r Cylch: 129 allan (37.3 pelawd)
Buddigoliaeth i Fangor gan 161 rhediad

Porthaethwy: 205-7 (40 pelawd) – prif sgorwr: Shaun Whitley (82), wicedi: Matthew Jones (3 i 39)
Mochdre: 141 allan (38.4 pelawd)
Buddigolaieth i Borthaethwy gan 64 rhediad

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice