Marwolaeth beiciwr: dau ddyn yn cael eu dedfrydu

Llun teuluol: Heddlu Gogledd Cymru

Ymddangosodd dau ddyn yn Llys y Goron Caernarfon ar dydd Iau ar ôl pledio yn euog o achosi marwolaeth beiciwr wrth yrru heb ofal ar Ynys Môn yr flwyddyn diwethaf.

Bu farw Robert Idris Llewellyn, a adwaenwyd fel Bob, ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar y B5109 yn Nhrefor ger Bodedern ar fore Ebrill 5. Roedd y gŵr 70 oed yn byw yn Rhoscolyn ar Ynys Môn.

Dedfrydwyd Tomos Rhys Wheldon Williams (30) o Lanfwrog, Caergybi a Graham Woods (63) o Amlwch i 12 mis o garchar wedi ei ohirio am 12 mis, 250 o wasanaeth cymunedol a gwaharddwyd y ddau rhag gyrru am 16 mis.

Meddai’r swyddog ymchwilio PC Arwyn Phillips o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Mae’r modd yr oedd Williams a Wood yn gyrru wedi gadael teulu heb ŵr, tad, taid a ffrind a chydymdeimlwn â theulu Mr Llewellyn yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

”Yn yr achos hwn roedd y ddau yrrwr wedi eu dallu gan yr haul am gyfnod sylweddol felly hoffwn bwysleisio hefyd bod yr haul yn gallu cael effaith ar y gallu i weld a dylai gyrrwr ymddwyn yn briodol drwy naill ai arafu neu os oes rhaid, stopio o fewn y pellter y maent yn gallu gweld yn glir”

”Wrth i fwy a mwy o feicwyr deithio ar ein ffyrdd rhaid i yrwyr fod yn fwy ymwybodol o’u cyfrifoldebau a chymryd mwy o ofal. Rhaid i yrwyr fod yn wyliadwrus o feicwyr gan roi digon o le iddynt wrth eu goddiweddid, gan adael yr un faint o le iddynt â char. Os nad oes digon o le i fynd heibio rhaid i yrwyr ddal yn ôl hyd nes ei bod hi’n ddiogel i basio.”