Llofruddiaeth Betty Jordan: gŵr yn wynebu prawf

Llun y teulu

Bydd dyn a gyhuddir o ladd ei wraig ym Mangor yn sefyll ar brawf yn y flwyddyn newydd.

Plediodd Paul Jordan yn ddieuog i lofruddiaeth Betty Jordan ym Maesgeirchen ym mis Gorffennaf. Bu farw Mrs Jordan (53) mewn ysbyty ar ôl iddi gael ei ganfod gydag anafiadau difrifol mewn tŷ yn Nhrem y Garnedd.

Siaradodd Mr Jordan (54), o Y Felinheli, ond i gadarnhau ei enw a’i gyfeiriad pan ymddangosodd yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar ddydd Mawrth.

Bydd y treial yng Nghaernarfon yn dechrau ar ddydd Llun 15 Ionawr 2018 a disgwylir iddo barhau am wythnos.