Teithiau cyhoeddus o ailwampio’r Neuadd Farchnad

Cyngor Sir Ynys Môn

Mae edrych unigryw ar adnewyddiad £4 miliwn o Neuadd Farchnad Caergybi yn cael ei gynnig i’r cyhoedd.

Bydd teithiau tywys arbennig yn cael eu cynnal ddydd Gwener nesaf i nodi Diwrnod Agored Treftadaeth gan fod y gwaith yn parhau i drawsnewid adeilad dinesig y 19eg ganrif i mewn i llyfrgell a ganolfan gwybodaeth a menter.

Dechreuodd adeiladwyr waith adfer ar neuadd y farchnad ym mis Ionawr, dros ddeuddeng mlynedd ers ei ddefnyddio ddiwethaf fel siop ffrwythau a llysiau. Fe’i disgrifiwyd yn ddiweddarach gan CADW fel yr adeilad dinesig mwyaf adfeiliedig yng Nghymru.

Ond y llynedd, caniataodd Llywodraeth Cymru orchymyn prynu gorfodol gan Gyngor Ynys Môn i fynd ymlaen ar ôl i gyn-berchennog y safle fethu â gwneud gwaith atgyweirio.

Dywedodd y Cynghorydd Meirion Jones, aelod y cabinet dros lyfrgelloedd a diwylliant: ”Yn ystod yr wyth mis diwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yn y gwaith o ailfodelu hen Neuadd y Farchnad er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir cynaliadwy iddo, fel Hyb Llyfrgell a Menter newydd y dref. Bydd y Diwrnod Agored Treftadaeth yn rhoi cyfle gwych i’r gymuned weld y gwaith a wnaethpwyd hyd yma wrth i’r prosiect agosáu at ei ddyddiad cwblhau yn yr haf 2018.”

Bydd staff y cyngor yn arwain cyfres o deithiau 45 munud trwy gydol y dydd gyda gweithwyr o Adeiladu Grosvenor, cwmni sy’n seiliedig ym Mae Cinmel, yn cynnig arddangosiadau o sgiliau traddodiadol a ddefnyddir ar yr adeilad, gan gynnwys toi, gwaith llechi a cherrig maen.

Meddai Rory Moore, cyfarwyddwr Grosvenor: ”Rydym yn falch o fod yn gweithio ar adeilad mor eiconig yng nghanol tref Caergybi. Mae Neuadd y Farchnad yn ymwneud â’r gymuned ac oherwydd hynny mae’n rhoi mwy o bleser i ni eu gwahodd i’r neuadd er mwyn arddangos y gwaith sydd wedi cael ei wneud.”

Mae teithiau’n rhedeg o 9.30am gyda’r daith olaf yn cychwyn am 4.30pm – mae angen archebu oherwydd nifer gyfyngedig o amserlenni. I archebu, e-bostiwch markethall@ynysmon.gov.uk neu ffoniwch 01248 752 407.