Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Carcharu dyn am anrhefn cyhoeddus yn Niwbwrch

Mae dyn a waeddodd araith lem tuag at yr heddlu tra ar ben to yn Niwbwrch wedi ei garcharu. Yn Llys y Goron Caernarfon, carcharwyd David Lewis am 28 mis ar ôl y digwyddiad ar Dre Rhosyr yn mis Rhagfyr. Yn ôl yr heddlu, aeth swyddogion i’w gyfeiriad er mwyn ei arestio gan ei fod eisiau gan […]

More / Mwy

Arian ar gael i adfywio canol dinas Bangor

Mae cronfa newydd wedi lansio i adnewyddu eiddo sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Bangor. Mae perchnogion eiddo yn cael eu hannog i fynychu digwyddiad galw-heibio wythnos nesaf i ddysgu mwy am gronfa £2.16 miliwn. Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth gydag Ardal Gwella Busnes Bangor a Chyngor Dinas Bangor, wedi sefydlu prosiect yn dilyn cais llwyddiannus […]

More / Mwy

Aelodaeth yr Urdd yn cynyddu ym Môn

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi datgan y bu cynnydd o 30% yn ei haelodaeth ym Ynys Môn ers 2013. Mae’r sefydliad, sy’n darparu cyfleodd trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, wedi gweld niferoedd ei aelodaeth yn cynyddu ar yr ynys o 2,035 i 3,033 o aelodau yn ystod y […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 12.03.2019 – 16.03.2019

PÊL DROED Rownd gynderfynol Tlws CBDCBodedern 0-5 Tref Pontardawe Cynghrair Undebol Lock StockAdran GyntafTref Llangefni 1-2 Dyffryn Nantlle(Llangefni: Liam Morris 9′ – Dyffryn Nantlle: Gary Edwards 67′, Aaron Thomas Davies 79′) Rownd gor-gynderfynol Cwpan Iau Arfordir Gogledd CymruHotspur Caergybi 2il Dîm 0-3 Bro Goronwy(Bro Goronwy: Tom Wood 25′ cic smotyn, Jac Thomas 42’/51′)Bydd Bro Goronwy yn […]

More / Mwy

Dyfodol y Gogledd: AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus

Mae AC Plaid Cymru wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus i drigolion Gogledd Ynys Môn yr wythnos yma. Bydd Rhun ap Iorwerth yn cynnal cyfarfod yn Amlwch nos Iau er mwyn trafod syniadau ar gyfer dyfodol yr ardal am ei bow nhw wedi dioddef niwed economaidd sylweddol. Dywedodd Mr ap Iorwerth: ”Rwyf wedi gofyn yn benodol i […]

More / Mwy

Gwaith yn decrhau ar ysgol newydd ym Mangor

Mae gwaith i adeiladu ysgol newydd bwrpasol wedi dechrau ym Mangor. I ddathlu, daeth disgyblion o Ysgol y Garnedd, ac Ysgolion Coed Mawr a Glanadda, ar gyfer seremoni ‘torri’r dywarchen gyntaf’ ar safle’r ysgol newydd y ddinas. Mae’r ysgol newydd y Garnedd yn ran o gynllun ehangach yn y ddinas gwerth £12.7 miliwn sydd hefyd […]

More / Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 08.03.2019 – 09.03.2019

Uwch Gynghrair Cymru JDTref Caernarfon 1-0 Tref Y Bala(Caernarfon: Noah Edwards 5′) Cynghrair Huws GrayDinas Bangor G-G PenrhyncochHotspur Caergybi 3-2 Y Rhyl(Hotspur Caergybi: Mel McGuinness 19′, Chris Jones 47′, John Littlemore 82′)Tref Rhuthun 2-0 Porthmadog Cynghrair Undebol Lock StockAdran GyntafY Bermo a’r Dyffryn G-G BodedernMynydd Llandygai 2-2 Llanrug(Mynydd Llandygai: Matthew Smith 45′, Ben Parker 65′ […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 01.03.2019 – 02.03.2019

PÊL DROED Rownd gor gynderfynol Cwpan Cymru JDTref Caernarfon 1-2 Cei Connah(Caernarfon: Gareth Edwards 28′) Cynghrair Huws GrayTref Bwcle 2-0 Hotspur CaergybiTref y Fflint 0-0 Dinas BangorPorthmadog 1-0 Conwy(Porthmadog: Ilan ap Gareth 15′) Cynghrair Undebol Lock StockAdran GyntafMaesglas 0-0 LlanrugLlanberis 3-3 Dinas Llanelwy(Llanberis: Ryan Owen 37′, David Jones 43′, Callum McDonald 84′)Llandudno Albion 8-1 Mynydd Llandygai(Mynydd […]

More / Mwy

Bangor yn dathlu Dewi Sant

Mae rhai o sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch wedi dod at eu gilydd i drefnu ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn dathlu Dewi Sant. Wedi ei drefnu ar y cyd gan sefydliadau Pontio, Menter Iaith Bangor, Castell Penrhyn, Storiel, Capel Berea Newydd, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin a Chadeirlan Bangor, bydd Bangor yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2019 yn […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice