Eich Ynys, Eich Llais

Your Island, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Read More

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5FM or here online.

Read More

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Read More

Nardiello yn gadael Bangor

Mae Bangor wedi rhyddhau’r ymosodwr Daniel Nardiello ar ôl pedwar mis ar ddeg. Ymunodd y chwaraewr cyn-Abertawe a’r QPR â chlwb Nantporth ym mis Awst 2016 ac aeth i’r sgôr 13 gol mewn 28 o gemau Uwch Gynhgrair Cymru (ynghyd â phedwar fel dirprwy). Gwnaeth ei ymddangosiad olaf ar gyfer Bangor yn golled Cwpan y Gynghrair i Gap Cei

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 30.09.2017

PEL-DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Bangor 0-1 Y Barri Cynghrair Huws Gray Caernarfon 7-0 CPD Parc Caia Hotspur Caergybi 2-2 Gresffordd Treffynnon 2-0 Porthmadog Ail Rownd Tlws CBDC Gaerwen 3-2 Mynydd Llandygai Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Llangefni 4-0 Llanberis Llanrug 3-3 Llandyrnog Dyffryn Nantlle 0-4 Penrhyndeudraeth Pwllheli 0-3 Llandudno Albion Llanelwy 5-1 Abermaw a’r Cylch Bae Trearddur 0-4 Conwy

Read More

Damwain Eryri: lladd gweithiwr achub

Mae ymchwiliad yn parhau i farwolaeth achubwr mynydd Gwyddelig yn Eryri. Lladdwyd Kevin Hallahan (43) mewn damwain ar frig Crib Goch ar fore Sadwrn – roedd e gyda Thîm Achub Mynydd Dulyn a Wicklow mewn digwyddiad hyfforddi. Galwyd timau achub mynydd o Lanberis, Aberglaslyn a Dyffryn Ogwen i’r digwyddiad, ynghyd â hofrennydd gwylwyr y glannau o Gaernarfon

Read More

Craig yn y dwbl a Cofis ar y brig

Mae Caernarfon wedi mynd ar brig y Gynghrair Huws Gray gyda buddugoliaeth 3-0 dros Rhuthun. Mae’r Canaries ymhlith y ffefrynnau i gychwyn y bencampwriaeth y tymor hwn. Cofnodwyd y drydedd fuddugoliaeth gyflym yn Yr Ofal ar nos Mercher mewn tywydd niweidiol trwm. Roedd Nathan Craig, a oedd yn clustnodi hetiau yn erbyn Cyffordd Llandudno yr

Read More

Bangor ar brig yr Uwch Gynghrair

Mae Bangor City arweinwyr newydd Uwch Gynghrair Cymru ar ôl buddigolaieth 1-0 yn erbyn Gap Cei Connah. Dilynodd y Dinasyddion fuddugoliaeth ddathlu dydd Sadwrn yn Aberystwyth trwy weld oddi ar yr ymwelwyr deg-ddyn mewn perthynas dynn – a ail-chwaraewyd yn Nantporth ar ôl i’r gêm wreiddiol gael ei gadael oherwydd methiant llifogydd. Roedd yr ymwelwyr

Read More

£4.5 milliwn i prosiect llanw Morlais

Mae £4.5 miliwn o arian i’w wario ar hybu sector ynni’r môr a llanw ar Ynys Môn. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd y grant yn cefnogi gwaith parth arddangos llanw Morlais oddi ar yr arfordir gorllewinol. Daw’r rhan fwyaf o’r arian – £ 4.2 miliwn – o gronfeydd Ewropeaidd. Mae prosiect Menter Môn

Read More

Tlws CDBC: tynnu 3ydd rownd

Ar ôl cyrraedd y rownd cyn-derfynol y tymor diwethaf, cafodd Llangefni geffylau yn y gorffennol yn ystod dwy rownd gyntaf o Tlws CDBC y tymor hwn. Gwelodd y tynnu ar gyfer y drydedd rownd iddyn nhw wrthdaro cartref gyda tim o cynghrair ardal Wrecsam,  Penarlâg – tra bod y deiliaid, Y Waun, yn cychwyn eu

Read More

Cwrs hyfforddi i landlordiaid lleol

Mae landlordiaid yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn cael gwahoddiad i gwrs hyfforddi ym Mangor yr wythnos nesaf. Bydd sesiwn Rhentu Doeth Cymru yn darparu canllaw cynhwysfawr i landlordiaid ac asiantau gosod rhentu eiddo ar draws y rhanbarth – yn ogystal â throsolwg o’r hyn a ddisgwylir ganddynt. Ers mis Tachwedd diwethaf, rhaid i bob

Read More