Yn Chwarae Nawr / Now Playing: Loading ...

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Read More

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5FM or here online.

Read More

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Read More

Gohiriadau pêl-droed a rygbi Sadwrn

Mae nifer o gemau chwaraeon lleol ar dydd Sadwrn wedi cael ei ohirio oherwydd yr tywydd gwlyb a’r rhagolygon am fwy o amodau anffafriol dros y penwythnos. PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Y Bala v Y Seintiau Newydd Cynghrair Huws Gray Caersws v Caernarfon Porthmadog v Y Fflint Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Llanberis v Mynydd Llandegai

Read More

Arestiad cyffuriau arall yng Nghaergybi

Cafodd ymgyrch Heddlu Gogledd Cymru i fynd ar drywydd y rhai hynny sy’n meddu a chyflenwi cyffuriau rheoledig lwyddiant eto’r ar bore dydd Gwener (8 Rhagfyr). Gweithredodd heddlu lleol warant chwilio Deddf Camddefnyddio Cyffuriau ar Ffordd Holborn, Caergybi. Atafaelodd swyddogion nifer fawr o beth a gredir i fod yn gyffuriau rheoledig dosbarth B ac offer perthnasol. Arestiwyd

Read More

Cronfa newydd i adfywio Caernarfon

Mae cronfa benthyciadau sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Gwynedd yn galluogi perchnogion eiddo yng nghanol tref Caernarfon i adnewyddu eu hadeiladau. Sefydlwyd y gronfa benthyciadau gwerth £700,000 yn dilyn cais llwyddiannus gan y Cyngor i Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd cymorth i Byncws Tŷ Glyndŵr i agor byncws tref, caffi a bar. Cafodd Tŷ Castell Cyf

Read More

Cyrch cyffuriau ym Mhorthaethwy

Parhaodd Heddlu Gogledd i dargedu’r rhai hynny sy’n cyflenwi a dyrannu cyffuriau rheoledig heddiw pan weithredodd heddlu lleol warant chwilio Deddf Camddefnyddio Cyffuriau yn Nhyddyn Mostyn. Atafaelwyd nifer fawr o beth a gredir i fod yn gyffuriau rheoledig dosbarth A a B. Dywedodd Rhingyll Sara Evans yng Ngorsaf Heddlu Llangefni: ”Yn dilyn gweithredu gwarant chwilio

Read More

Dau ferch ar goll o Gaergybi

Mae’r heddlu’n chwilio am ddau ferch yn eu harddegau ar goll o Gaergybi. Disgrifir Yasmin Higgins (16 oed) fel 5’4 taldra gyda gwallt brown lawr i ysgwydda. Roedd hi’n gwisgo track top glas a leggings glas pan ddiflannodd hi. Disgrifir Courtney Hughes (14 oed) fel 5’7 taldra gyda gwallt hir golau. Roedd hi’n gwisgo jaced glas, leggings du a sgidiau Nike

Read More

Tynnu pumed rownd Tlws CBDC

Cyrhaeddodd Llangefni y pumed rownd gyda buddugoliaeth o 4-0 dros Llanystumdwy o Cynghrair Gwynedd. Sgoriodd Iwan Parry a Sean Pritchard yn yr hanner cyntaf gyda dau gôl gan Matthew Jones ar ôl yr egwyl. Bydd arweinwyr presennol y Gynghrair Lock Stock yn wynebu clwb o Aberdaugleddau – Hakin, yr bencampwyr teyrnasol yng Nghynghrair Sir Benfro. Roedd angen amser

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 17.11.2017 – 18.11.2017

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Gap Cei Connah 0-2 Bangor (Dean Rittenberg 18′, Steven Hewitt 20′) Aberystwyth 1-2 Y Bala Cynghrair Huws Gray Tref Caernarfon 4-2 Treffynnon (Caernarfon – Rhys Roberts 6′ 47′, Clive Williams 19′, Jay Gibbs cic smotyn 77′) Hotspur Caergybi 2-1 Tref Y Fflint (Caergybi – Kenleigh Owen cic smotyn, Ryan Taylor) Porthmadog 1-2 Cegidfa

Read More

Damwain beic angheuol ar yr A470

Mae’r heddlu’n apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar yr A470 ar prynhawn dydd Sul. Am 15:22 hysbyswyd Heddlu Gogledd Cymru gan y Gwasanaeth Ambiwlans am wrthdrawiad un cerbyd a oedd yn cynnwys beic modur ger Dinas Mawddwy. Daeth Gwasanaethau Brys i’r fan a’r lle. Fodd bynnag, cyhoeddwyd y beiciwr modur yn farw yn y

Read More

Dau ysgol gynradd newydd ar agor

Mae Ysgrifennydd dros Addysg, Kirsty Williams, wedi agor dwy ysgol gynradd newydd sbon ar Ynys Môn. Mae Ysgol Cybi yng Nghaergybi ac Ysgol Rhyd y Llan yn Llanfaethlu wedi croesawu disgyblion ar ddechrau’r flwyddyn addysgol. Mae’r ddwy ysgol fodern, newydd sbon yn cynrychioli prosiectau arloesol i’r Cyngor Sir wrth iddo weithio i wella addysg a

Read More

Camerâu CC newydd i Borthmadog

Bu’r Tîm Plismona Cymdogaeth ym Mhorthmadog yn llwyddiannus yn ddiweddar yn sefydlu camerâu cylch cyfyng yn y dref. Gosodwyd y camerâu ynghanol mis Hydref wrth strydoedd cefn ger Tesco a chyda cefnogaeth lawn y cyngor, Siambr Fasnach a Heddlu Gogledd Cymru. Cafwyd rhagor o gyllid er mwyn sicrhau mwy o gamerâu ar Dachwedd 6 ger

Read More