Cwch hwylio’n sownd ar y Fenai

Galwyd criw achub RNLI o Fiwmares i’r cwch 36 troedfedd rhwng Phont y Borth a Phont Britannia ychydig cyn 7.45 ar nos Wener.

Cafodd y cwch ei ail-lenwi ac fe’i harweinir gan y bad achub rhydd i Borthaethwy i wirio’r garn, na chafodd ei niweidio yn y digwyddiad. Mae’r ddau feddiannwr wedi dianc anaf.

Yn gynharach, roedd dyn yn ei 40au wedi dioddef anafiadau pen a chist ar ôl disgyn 30 troedfedd o glogwyn ger Porth-y-Post, ychydig i’r gogledd o Fae Trearddur. Mae’r dyn yn gwella yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor ar ôl cael ei hedfan o’r lleoliad.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice