CPD Bangor: dim gweithredu cyfreithiol

CPD Dinas Bangor

Ni fydd Dinas Bangor yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn penderfyniad y Gymdeithas Bêl-droed Cymru i wrthod trwydded domestig i’r clwb.

Bydd Bangor yn chwarae yn y Gynghrair Huws Gray y tymor nesaf – yn diweddu 26 mlynedd o chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru.

Y mis diwethaf, cyhoeddodd cyfarwyddwyr yn Nantporth eu bod yn paratoi her gyfreithiol dros y penderfyniad i wrthod trwydded Haen 1 yn dilyn apêl. Ond ar fore Mercher, cyfaddefodd y bwrdd nad oedd unrhyw sicrwydd y byddai’r achos yn llwyddiannus.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd fod Bangor wedi diflannu pob ffordd i geisio gwrthdroi’r penderfyniad, gan gynnwys mynd â’r achos i’r Uchel Lys a’r Llys Cyflafareddu ar gyfer Chwaraeon.

Ond ar ôl ceisio cyngor cyfreithiol pellach gan fargyfreithwyr a chyfreithwyr, maen nhw’n dweud gallai’r gost o her gyfreithiol adael y clwb mewn ”sefyllfa beryglus” a chael effaith sylweddol ar eu dychwelyd i Uwch Gynghrair.

Ychwanegodd y datganiad: ”Mae tîm newydd o gyfrifwyr wedi cael eu penodi i sicrhau na fydd y sefyllfa yma yn digwydd eto, a bydd y drwydded yn cael ei chaniatáu’r tymor nesaf. Bydd gan CPD Bangor gyllideb mewn lle i gystadlu ar frig Cynghrair Undebol Huws Gray y tymor nesaf yn ogystal â’r cwpanau.”

Yn ôl y clwb, methodd y cais am drwydded ddomestig – yn rhagofyniad ar gyfer chwarae yn UGC – ar resymau ariannol, ond nid yw’r CDBC wedi rhoi unrhyw reswm swyddogol.

Nid yw Bangor wedi dweud wrthyf a fydd yn cystadlu yn y Cwpan Irn Bru, ar ôl gorffen yn ail safle mewn UGC y tymor diwethaf – ond mae’n disgwyl ymateb erbyn dechrau mis Mehefin.


Yn y cyfamser, mae’r clwb hefyd wedi gohirio ei gyhoeddiad i reolwr newydd i gymryd lle Kevin Nicholson.

Roedd disgwyl i’r clwb gyhoeddi ddydd Iau ond mae cynhadledd i’r wasg yn Nantporth wedi’i ohirio tan 2yp ddydd Mercher nesaf (23 Mai).

Mae Nicholson wedi gadael Bangor trwy gydsyniad ar nos Sul, ynghyd â’i gynorthwyydd Gary Taylor Fletcher.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice