Chwilio am Gorwelion cerddorol newydd

Mae bandiau a chantorion o’r Gogledd Orllewin yn cael eu hannog i ymgeisio am brosiect cerddorol mawr yng Nghymru.

Mae Gorwelion (Horizons) yn dechrau ar ei bumed flwyddyn yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol a newydd.

Bob flwyddyn, mae’r prosiect ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dewis 12 o weithredoedd i gefnogi a hyrwyddo trwy nifer o lwyfannau, gan gynnwys perfformiadau byw mewn gwyliau mawr yng Nghymru a thu hwnt a ac drwy awyriad radio helaeth.

Mae cyn artistiaid Gorsonion o Ynys Môn a Gwynedd yn cynnwys cantorion lleol Connah Evans a Casi Wyn, bandiau gan gynnwys CaStLeS, Fleur de Lys, Sŵnami, Y Reu & Yr Eira, a trio gwerin teuluol, Plu, a enillodd Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Bodedern y llynedd.

Mae’r prosiect hefyd wedi cynnal arddangosfeydd rheolaidd mewn gwyliau mawr, gan gynnwys Glastonbury, Gŵyl Rhif 6, Sŵn yng Nghaerdydd a SXSW yn Austin, Texas.

Bydd artistiaid eleni, a ddewisir gan banel o arbenigwyr o ddiwydiant cerddoriaeth Cymru, yn cael ei gyhoeddi yn ystod ŵyl ymylol cyn y Penwythnos Mwyaf yn Abertawe lle mae Taylor Swift, Ed Sheeran, Florence & The Machine a Sam Smith yn perfformio.

Meddai Violet Skies, un o artistiaid prosiect 2015: ”Roedd fy mlwyddyn yn rhan o gynllun Gorwelion yn un wallgof. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael cyflawni llawer o bethau oedd ar fy rhestr o brofiadau cerddorol…mae wedi bod yn deulu bach hyfryd o gerddorion talentog o Gymru gyda thîm cymorth arbennig o dda.”

”Mae’n braf cyrraedd gŵyl neu sioe gan wybod y bydd gennych bobl yno i’ch helpu. Mae ysgrifennu a chydweithio ag artistiaid eraill wedi bod yn un o’r uchafbwyntiau hefyd, ac mae cael cynifer o bobl eraill yn mynd drwy’r un profiadau â chi yn gefn mawr.”

Yn ôl cyflwynydd teledu a radio, Lisa Gwilym: ”Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf am brosiect Gorwelion yw’r cyfle i ddod i adnabod 12 o artistiaid gymaint yn well. Mae’n hynod o gyffrous gallu dilyn eu taith yn ystod y flwyddyn – o’r holl wyliau i stiwdios enwog Maida Vale. Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at gael clywed yr amrywiaeth o gerddoriaeth a fydd ar gael gan artistiaid Gorwelion eleni.”

Am ragor o wybodaeth, dilynwch Horizons / Gorwelion ar Trydar a Facebook – bydd ceisiadau’n cau am hanner nos ddydd Llun nesaf (7 Mai).

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice