Category Archives: Newyddion Ap

Canlyniadau chwaraeon lleol: 08.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Huws Gray Porthmadog 1-1 Tref Y Fflint (Porthmadog: Joe Chaplin 21′) Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Abermaw a Dyffryn 2-1 Llandudno Albion (Abermaw a Dyffryn: Carl Ryan 8′, Paul Lewis 77′) Mynydd Llandegai 2-2 Maes-glas (Mynydd Llandegai: Andrew Barker 24′, Kerion Jones 49′) Dyffryn Nantlle 1-1 Llanrwst (Dyffryn Nantlle: Rhys Williams 58′) […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 04.05.2018 – 06.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Abermaw a Dyffryn 0-4 Penrhyndeudraeth (Penrhyndeduraeth: Meilir Williams 27’/41′, Ben Jones 66′, Huw Quaeck 71′) Dyffryn Nantlle 2-1 Llandudno Albion (Dyffryn Nantlle: Rhys Williams 23′, Aaron Griffiths 71′) Dinas Llanelwy 2-4 Llanrug (Llanrug: Allan Mark Owen 11’/48′, Luke Phillips 50′, Joni Sadler 78′) Bae Trearddur 0-3 Maes-glas Ail […]

More / Mwy

Rhannu hanes Môn ar WiciMôn

Mae haneswyr Ynys Môn yn cael eu gwahodd i helpu prosiect Wicipedia. Bwriad WiciMôn yw dogfennu stori yr ynys trwy greu erthyglau ar fersiwn Cymraeg yr erthygl agored ar-lein. Fel rhan o brosiect Menter Iaith Môn, mae chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Llangefni wedi’u hyfforddi i greu cynnwys gan ddefnyddio adnoddau llyfrgell y dref – […]

More / Mwy

Gorchymyn gwasgaru 48 awr yng Nghaernarfon

Bydd pobl ifanc sy’n achosi trafferth yng Nghaernarfon yn cael eu hanfon adref y penwythnos hwn mewn ymgais i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gorchymyn gwasgaru 48 awr wedi cael cyhoeddi yn dilyn nifer o ddigwyddiadau yr wythnos hon yn cynnwys plant yn dringo i doeau yng nghanol y dref ac yn achosi difrod […]

More / Mwy

Cyrch ym Maesgeirchen: arestio pedair dynes

Mae pedair dynes yn cael eu holi am amheuaeth o ddelio â chyffuriau a gwyngalchu arian yn dilyn cyrch ym Mangor. Cymerwyd y cyffuriau rheoledig Dosbarth A gan yr heddlu ynghyd ag arian parod, ffonau symudol a chwistrellwr cylchdro mewn chwiliad ar gyfeiriad yn Llys Bedwyr, Maesgeirchen ddydd Gwener. Mae tri o’r merched yn dod […]

More / Mwy

Trosedd cyffuriau: fflat ar gau ym Mangor

Mae fflat ym Mangor wedi cau am dri mis yn dilyn troseddau cyffuriau. Rhoddwyd y gorchymyn i’r heddlu gau 11 Plas Gwenllian yn llys ynadon Caernarfon ddydd Iau. Mae’r fflat yn eiddo gan gymdeithas dai lleol Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Clywodd y llys fod y fflat wedi bod yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â chyffuriau […]

More / Mwy

Rhybudd yn erbyn dringwyr toeau yng Nghaernarfon

Mae’r heddlu wedi rhybuddio pobl ifanc yng Nghaernarfon i beidio â dringo i doeau. Mae’n dilyn adroddiadau am nifer o ddigwyddiadau ar doeau adeiladau yng nghanol y dref dros yr wythnos diwethaf. Rhoddwyd gwybod am ddifrod bach a rhywfaint o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae swyddogion wedi galw ar rieni plant, sy’n cyfarfod yn y dref, i’w rhybuddio […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice