Category Archives: Newyddion Ap

Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn. Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau […]

More / Mwy

Llyfrgelloedd ym Moelfre a Niwbwrch i gau

Bydd dau lyfrgell ar Ynys Môn yn cau ar ddiwedd y mis – ond mae tri arall wedi eu hachub. Mae grwpiau cymunedol wedi sicrhau prydlesi hirdymor ar gyfer llyfrgelloedd ym Miwmares a Rhosneigr. Mae cyllid wedi’i sicrhau hefyd i gadw llyfrgell Cemaes ar agor am flwyddyn arall. Ond bydd llyfrgelloedd yn Moelfre a Niwbwrch yn […]

More / Mwy

Express: dau’n ddieuog o dwyll tocynnau

Mae dau ddyn wedi eu cael yn ddieuog o gynllwyn i gyflawni twyll mewn cwmni bws a gollodd ei drwydded. Mae’r erlyniad wedi gollwng cyhuddiadau yn erbyn Michael Munson (52) o Lanllechid, ger Bangor, ac Aled Wyn Davies (41) o Rosgadfan – gyrwyr gyda’r cwmni Express Motors ym Mhenygroes Roedd yr ddau ddyn wedi eu cyhuddo o gyfrif mwy […]

More / Mwy

Gwyl Gottwood ‘bron heb ddigwyddiad’

Mae’r heddlu wedi canmol dadlenwyr ar ôl gwyl Gottwood yn Llanfaethlu. Roedd swyddogion wedi rhybuddio ymwelwyr rhag cymryd sylweddau cyn y digwyddiad cerddoriaeth electronig pedwar diwrnod a gynhaliwyd ar dir ystâd Carreglwyd. Yn ôl Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, rhoddwyd symiau bach o ketamine a MDMA i finiau amnest cyffuriau. Roedd pryderon ar ôl […]

More / Mwy

Dyn wedi ei gyhuddo o ymosod ar gyn-bartner

Mae dyn o Fangor wedi cael ei gyhuddo o ymosod ar ei gyn-bartner. Mae Alex Lewis (54) o Minffordd wedi gwadu tri cyhuddiad o ymosodiad cyffredin yn erbyn merch o Bethesda. Bydd yn mynd ar brawf fis nesaf. Mae hefyd wedi pledio’n ddieuog i saith cyhuddiad o dorri gorchymyn atal. Gwrthodwyd mechnïaeth i Lewis gan ynadon Llandudno […]

More / Mwy

Tri yn yr ysbyty ar ôl damwain ym Mhenysarn

Mae tri o bobl wedi cael eu cludo i’r ysbyty ar ôl damwain rhwng dau gar ger Penysarn. Cafodd gyrrwr ei anafu’n ddifrifol yn y gwrthdrawiad rhwng Saab llwyd a Peugeot 208 glas ar yr A5025 ychydig cyn 6.30yh ar nos Wener (8 Mehefin). Roedd y Saab yn teithio tuag at gyfeiriad yn Benllech ac […]

More / Mwy

Dwyn meddyginiaeth yn Benllech

Mae’r heddlu’n chwilio am ladron sy’n dwyn sach cerdded gyda meddyginiaeth yn Benllech. Rhyw dro rhwng dydd Sadwrn 2 Mehefin am dydd Llun 4 Mehefin torrodd lladron i mewn i gar Vauxhall Corsa arian. Mae’r bag wedi’i gynnwys morffin i’w lyncu, tabledi Pregablin a meddyginiaeth Rivaroxaban. Gallai’r feddyginiaeth fod yn beryglus iawn os y’i cymerwyd […]

More / Mwy

Uno cynghorau: cynllun wedi’i wrthod ym Môn

Mae cynghorwyr Ynys Môn wedi gwrthod cynlluniau newydd i uno awdurdod lleol yr ynys gyda Chyngor Gwynedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau i torri nifer y cynghorau o 22 i ddeg. Ond gwrthodwyd papur gwyrdd ymgynghori gan aelodau o ddwy ochr y siambr yn Llangefni ar dydd Iau. Mae adroddiad gan y cyngor wedi […]

More / Mwy

Rhybudd newydd am sylweddau anghyfreithlon

Mae swyddogion gan yr heddlu ac iechyd wedi rybuddio pobl ifanc yn erbyn defnyddio sylweddau mewn digwyddiadau mawr yng Ngogledd Cymru dros yr haf. Mae’r rhybudd gan Heddlu Gogledd Cymru a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn cyd-fynd ag ŵyl gerddoriaeth electronig yn Llanfaethlu, ger Caergybi. Mae’r Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, yn goruchwylio gweithrediad […]

More / Mwy

Adnewyddu glannau Caernarfon ‘yn bwrw ymlaen’

Mae gwaith yn bwrw ymlaen ar dri phrosiect adfywio mawr yng Nghaernarfon. Ar ddiwedd yr haf, bydd gorsaf newydd Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn cael ei agor ar Ffordd Santes Helen fel rhan o adnewyddiad ehangach £ 15 miliwn o ardal glannau y dref. Bydd sinema dau sgrin newydd hefyd yn agor ei ddrysau yn […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice