Category Archives: Newyddion Ap

Gwrthod trwydded gwastraff ym Morfa

Mae swyddogion amgylcheddol wedi gwrthod cais gan gwmni am drwydded amgylcheddol i gyflawni gwaith gwastraff ym Mae Trearddur. Roedd Eaden Homes Limited eisiau codi tir yn Morfa trwy adael 20,000 metr ciwbig o wastraff – ond gwrthododd Cyfoeth Naturiol Cymru y drwydded am fod cynllun adfer gwastraff y cwmni yn annigonol, ac am nad oedd […]

More / Mwy

Agoriad swyddogol ar gyfer ‘M-SParc’

Mae Prif Weinidog wedi agor swyddogol parc gwyddoniaeth £20 miliwn yn Gaerwen yn swyddogol – y cyntaf yng Nghymru. Mae 11 o gwmnïau wedi symud i mewn i Barc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), a gynhelir gan Brifysgol Bangor – cymhleth 5,000 troedfedd sgwâr gan gynnwys labordai o’r radd flaenaf, gweithdai a gofod swyddfa. Mae tua 100 […]

More / Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 08.05.2018 – 10.05.2018

Cynghrair Lock Stock Ail Adran Chwaraeon Mochdre 0-3 Bodedern (Bodedern: Shane Jenkins 19′, Aden Clarke 55’/66′) Rownd gyn-derfynol Cwpan Sialens Lock Stock Llanberis Wrth Gefn 2-0 Hotspur Caergybi Wrth Gefn (Llanberis: Ifan Mansour 1′, Carl McDonald 33′) Cynghrair Cartrefi Cymunedol Gwynedd Nefyn 3-2 Bontnewydd (Nefyn: Mike Williams 23′, Danny Roberts 54′, Terry Ogilvy 86′ – […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 08.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Huws Gray Porthmadog 1-1 Tref Y Fflint (Porthmadog: Joe Chaplin 21′) Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Abermaw a Dyffryn 2-1 Llandudno Albion (Abermaw a Dyffryn: Carl Ryan 8′, Paul Lewis 77′) Mynydd Llandegai 2-2 Maes-glas (Mynydd Llandegai: Andrew Barker 24′, Kerion Jones 49′) Dyffryn Nantlle 1-1 Llanrwst (Dyffryn Nantlle: Rhys Williams 58′) […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice