Category Archives: Newyddion Ap

Carcharu am dwyll ar ôl arestio yn Benllech

Mae dyn o Swydd Efrog a aeth ar y rhedeg ar ôl gadael gwrandawiad llys wedi cael ei garcharu am bum mlynedd a hanner. Cafodd John Joseph Duggan (58) o Harrogate ei arestio yn Benllech ddydd Gwener diwethaf. Rhoddwyd gwarant gan Heddlu Gogledd Swydd Efrog pan na fethodd ymddangos yn Llys y Goron Leeds ym mis Mawrth mewn […]

More / Mwy

Gyrru ar gyffuriau: tri arestiad

Mae tri o bobl wedi cael eu harestio am yrru dan ddylanwad cyffuriau dros y penwythnos. Roedd dau arestiad yn Llanfairpwll tra bod dyn ym Mlaenau Ffestiniog yn cael ei ddal dan yr ddylanwad am yr ail dro mewn wythnos. Mae’n aros am ganlyniadau dau brawf. Roedd swyddogion traffig hefyd yn atafaelu cerbyd gyrrwr yng Nghaergybi […]

More / Mwy

Hosbis Caergybi i agor yn 2019

Mae hosbis cyntaf Ynys Môn ar fin agor yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn 2019. Bydd hen ward yn yr ysbyty yng Nghaergybi yn cael ei drawsnewid i pedair ystafell wely ar gyfer gofal hosbis cleifion mewnol fel gwasanaeth lloeren Hosbis Dewi Sant. Y mis diwethaf, cyfunodd elusen Llandudno gyda’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref ar gyfer […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 11.05.2018 – 12.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Llanberis 2-1 Llandudno Albion (Llanberis: Gwyn Jones 6’/18′) Llanrug 1-1 Maes-glas (Llanrug: Jonathan Sadler 52′) Mynydd Llandegai 1-2 Abermaw a Dyffryn (Mynydd Llandegai: Alwyn Roberts 13′, Ieuan Brooks 80′ – Abermaw: Paul Lewis 58′) Ail Adran Aberffraw 5-1 Meliden (Aberffraw: Nathan Moore 7’/69′, Gary Bolton 65′, Richard Roberts […]

More / Mwy

Damwain awyren yng Nghaernarfon: dau wedi eu hanafu

Mae dau berson wedi cael eu hanafu ar ôl awyren wedi’i wrthdroi ym Maes Awyr Caernarfon. Yn ôl yr heddlu, digwyddodd y ddamwain gan fod yr awyren ysgafn yn glanio mewn cae cyfagos tua 1.15pm ar brynhawn dydd Sadwrn (12 Mai), gan daro ffens perimedr. Nid oedd yr awyren yn dal tân ond cafodd criwiau […]

More / Mwy

Gwrthod trwydded gwastraff ym Morfa

Mae swyddogion amgylcheddol wedi gwrthod cais gan gwmni am drwydded amgylcheddol i gyflawni gwaith gwastraff ym Mae Trearddur. Roedd Eaden Homes Limited eisiau codi tir yn Morfa trwy adael 20,000 metr ciwbig o wastraff – ond gwrthododd Cyfoeth Naturiol Cymru y drwydded am fod cynllun adfer gwastraff y cwmni yn annigonol, ac am nad oedd […]

More / Mwy

Agoriad swyddogol ar gyfer ‘M-SParc’

Mae Prif Weinidog wedi agor swyddogol parc gwyddoniaeth £20 miliwn yn Gaerwen yn swyddogol – y cyntaf yng Nghymru. Mae 11 o gwmnïau wedi symud i mewn i Barc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), a gynhelir gan Brifysgol Bangor – cymhleth 5,000 troedfedd sgwâr gan gynnwys labordai o’r radd flaenaf, gweithdai a gofod swyddfa. Mae tua 100 […]

More / Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 08.05.2018 – 10.05.2018

Cynghrair Lock Stock Ail Adran Chwaraeon Mochdre 0-3 Bodedern (Bodedern: Shane Jenkins 19′, Aden Clarke 55’/66′) Rownd gyn-derfynol Cwpan Sialens Lock Stock Llanberis Wrth Gefn 2-0 Hotspur Caergybi Wrth Gefn (Llanberis: Ifan Mansour 1′, Carl McDonald 33′) Cynghrair Cartrefi Cymunedol Gwynedd Nefyn 3-2 Bontnewydd (Nefyn: Mike Williams 23′, Danny Roberts 54′, Terry Ogilvy 86′ – […]

More / Mwy

Dyn yn marw ar ôl achub ar draeth Rhosneigr

Mae dyn a achubwyd o’r môr yn Rhosneigr wedi marw. Yn ôl yr heddlu, roedd y dyn yn ei 20au cynnar yn nofio gyda’i ffrindiau pan ddaeth i drafferth tua 7.50pm ar nos Fawrth (8 Mai). Fe’i tynnwyd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan ambiwlans awyr – ond bu farw ychydig yn ddiweddarach, er gwaethaf ymdrechion […]

More / Mwy

Dyn o Bwllheli’n farw ar ôl damwain beic modur

Mae dyn o Bwllheli wedi marw yn dilyn damwain beic modur dros benwythnos Gwyl y Banc. Cafodd Huw Moss Hughes (25) anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad gyda beic modur arall ar yr A487 ger Dolgellau ar brynhawn Sul (6 Mai). Bu farw yn ysbyty yn Stoke ar ddydd Mercher. Mae’r heddlu’n dal i ymchwilio i amgylchiadau’r […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice