Category Archives: Newyddion Ap

Cynllun newydd i hybu Cymraeg yng Ngwynedd

Mae cynllun pum mlynedd wedi’i gyhoeddi i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd. Mae dros 65% o’r boblogaeth eisoes yn siarad Cymraeg – ond mae Cyngor Gwynedd yn eisiau annog mwy o ddefnydd o’r iaith ac i hybu nifer y siaradwyr i dros 70% cyn 2021. Mae fersiwn drafft o Gynllun Hybu’r Gymraeg ar […]

More / Mwy

Chwilio am Gorwelion cerddorol newydd

Mae bandiau a chantorion o’r Gogledd Orllewin yn cael eu hannog i ymgeisio am brosiect cerddorol mawr yng Nghymru. Mae Gorwelion (Horizons) yn dechrau ar ei bumed flwyddyn yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol a newydd. Bob flwyddyn, mae’r prosiect ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dewis […]

More / Mwy

Arian yr heddlu ar gyfer clwb pêl-droed

Mae clwb pêl-droed yn Nyffryn Nantlle wedi cael arian yr heddlu i atal pobl rhag byrgleriaid a fandaliaid. Gosodwyd camera bywyd gwyllt dros dro mewn yn ystafelloedd newydd CPD Llanllyfni yn dilyn cyfnod o ddigwyddiadau. Roedd yn llwyddiant ac adnabuwyd ieuenctid a oedd yn gyfrifol am ddifrodi’r ystafelloedd newydd ar un achlysur ac ymdriniwyd â nhw’n […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice