Category Archives: Newyddion Ap

Tân mewn fflat yng Nghaernarfon

Mae un person wedi dianc tân yn y gegin mewn fflat yng Nghaernarfon. Galwyd dau griw o Gaernarfon at cyfeiriad yn Llys Buddyg, Pendalar am jyst cyn 1.40yb ar bore dydd Llun (9 Gorffennaf). Achoswyd y tân gan fwyd a oedd wedi ei adael yn coginio a chafodd un person driniaeth o ganlyniad i anadlu mwg. […]

More / Mwy

Rhybudd tân ar gyfer cefn gwlad Môn

Mae Cyngor Ynys Môn yn annog pobl i fod yn hynod ofalus yng nghefn gwlad yn ystod y tywydd poeth. Daw’r rhybudd wrth i danau effeithio ar dir mewn rhannau o’r Gogledd Orllewin – gan gynnwys gan gynnwys Mynydd Cligwyn, ger Carmel, a Braichmelyn, ger Bethesda. Bu hefyd dri o danau yng Nghoedwig Niwbwrch yn ystod […]

More / Mwy

Dyn wedi marw mewn damwain yr A470

Mae dyn ifanc wedi marw mewn damwain rhwng car a lori ar yr A470 ger Dolgellau. Digwyddodd y gwrthdrawiad ger tafarn y Cross Foxes tua 5.15pm nos Sul (1 Gorffennaf). Roedd car Seat Ibiza yn teithio i’r de ar yr ffordd o Ddolgellau a cherbyd nwyddau trwm yn teithio i’r gogledd ar yr A470 tuag […]

More / Mwy

Ymgynghoriad ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl am eu barn ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd. Mae’r ceisiadau ar gyfer tair trwydded amgylcheddol a thrwydded forol, sydd eu hangen ar gyfer adeiladau a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear arfaethedig. Mae’r ceisiadau trwyddedu amgylcheddol yn ymdrin ag  arllwysiadau di-ymbelydrol i’r aer, y tir a’r dŵr. Mae’r […]

More / Mwy

Gwasanaethau fferi Ulysses wedi canslo

Mae gwasanaethau fferi rhwng Caergybi a Dulyn wedi’u canslo oherwydd fai gyda llong. Mae hwyliadau ar y MV Ulysses wedi’u hatal oherwydd problem technegol gyda siafft propeller. Yn ôl Irish Ferries, bydd yr MV Ulysses yn dychwelyd i’r gwasanaeth yn ystod yr wythnos nesaf, ond bydd teithwyr yn cael eu lletya ar groesfannau eraill. O ddydd […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice