Category Archives: News

£4.7 miliwn ar gyfer prosiectau Caergybi

Bydd bron i £4 miliwn yn cael ei wario ar adeiladu unedau busnes newydd mewn hen heliport yng Nghaergybi. Bydd o leiaf 40 o swyddi newydd yn cael eu creu gydag adeiladu swyddfeydd, gofod storio a lle diwydiannol i gefnogi sector ynni carbon isel ar Ynys Môn. Defnyddiwyd y safle ar Ystad Ddiwydiannol Penrhos yn fyr […]

More / Mwy

£4.7 million boost for Holyhead projects

Nearly £4 million will be spent on turning a former heliport in Holyhead into business units. Up to 44 new jobs are expected to be created with the building of offices, storage and industrial space aimed at supporting Anglesey’s low carbon energy sector. The site on the Penrhos Industrial Estate was used very briefly in […]

More / Mwy

Local sports results: 30.04.2018 – 01.05.2018

FOOTBALL Lock Stock Welsh Alliance Division One Mynydd Llandegai 5-3 Llanrwst United (Mynydd Llandegai: Andy Barker 35′, Alwyn Roberts 45′, Tomos Williams 47′, Craig Whelan 59′, Iwan Morris 75′) Penrhyndeudraeth 3-0 Llarnug United (Penrhyndeudraeth: Huw Quaeck 37′, Meilir Williams 88′, Adam Griffiths (90′) Division Two Amlwch Town 2-0 Llannerchymedd (Amlwch: Tom Wyn 56′, Dewi Thomas […]

More / Mwy

Cynllun newydd i hybu Cymraeg yng Ngwynedd

Mae cynllun pum mlynedd wedi’i gyhoeddi i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd. Mae dros 65% o’r boblogaeth eisoes yn siarad Cymraeg – ond mae Cyngor Gwynedd yn eisiau annog mwy o ddefnydd o’r iaith ac i hybu nifer y siaradwyr i dros 70% cyn 2021. Mae fersiwn drafft o Gynllun Hybu’r Gymraeg ar […]

More / Mwy

New plan to boost Welsh language in Gwynedd

A five year plan has been published to increase the number of Welsh speakers in Gwynedd. Over 65% of the population already speak Cymraeg – but Gwynedd County Council wants to encourage even more use of the language and boost the number of speakers to over 70% by 2021. A draft version of a strategic […]

More / Mwy

Chwilio am Gorwelion cerddorol newydd

Mae bandiau a chantorion o’r Gogledd Orllewin yn cael eu hannog i ymgeisio am brosiect cerddorol mawr yng Nghymru. Mae Gorwelion (Horizons) yn dechrau ar ei bumed flwyddyn yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol a newydd. Bob flwyddyn, mae’r prosiect ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dewis […]

More / Mwy

Searching for new musical Horizons

North West bands and singers are being encouraged to apply to join a major Welsh music project. Horizons (Gorwelion) is now entering its fifth year showcasing new and independent contemporary music in Wales. Each year, the joint project between BBC Cymru Wales and the Arts Council of Wales selects twelve acts to support and promote […]

More / Mwy

Arian yr heddlu ar gyfer clwb pêl-droed

Mae clwb pêl-droed yn Nyffryn Nantlle wedi cael arian yr heddlu i atal pobl rhag byrgleriaid a fandaliaid. Gosodwyd camera bywyd gwyllt dros dro mewn yn ystafelloedd newydd CPD Llanllyfni yn dilyn cyfnod o ddigwyddiadau. Roedd yn llwyddiant ac adnabuwyd ieuenctid a oedd yn gyfrifol am ddifrodi’r ystafelloedd newydd ar un achlysur ac ymdriniwyd â nhw’n […]

More / Mwy

Police help for vandal-hit football club

A Nantlle Valley football club hit by burglars and vandals has been given police funding. A temporary CCTV wildlife camera was installed in the changing rooms of CPD Llanllyfni after a spate of incidents. They managed to catch the youths responsible for damaging the building. Now, the club has been given a Police and Community […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice