Carcharu am dwyll ar ôl arestio yn Benllech

Heddlu Gogledd Swydd Efrog

Mae dyn o Swydd Efrog a aeth ar y rhedeg ar ôl gadael gwrandawiad llys wedi cael ei garcharu am bum mlynedd a hanner.

Cafodd John Joseph Duggan (58) o Harrogate ei arestio yn Benllech ddydd Gwener diwethaf. Rhoddwyd gwarant gan Heddlu Gogledd Swydd Efrog pan na fethodd ymddangos yn Llys y Goron Leeds ym mis Mawrth mewn cysylltiad ag achos twyll gwerth uchel.

Dri wythnos yn ôl, dedfrydwyd Duggan i’r carchar yn ei absenoldeb gan farnwr.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, roedd Duggan yn byw dan enw ffug ar Ynys Môn pan gafodd ei ddal – mae hefyd yn adnabod cysylltiadau ag ardal Caernarfon.

Fe’i tynnwyd yn ôl i’r llys ac mae wedi dechrau ei ddedfryd. Mae’r heddlu wedi diolch i’r cyhoedd am eu cymorth wrth ei leoli.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice