Canlyniadau pêl-droed lleol: 14.05.2018 – 16.05.2018

Cynghrair Lock Stock
Adran Gyntaf
Mynydd Llandegai 2-0 Llanrug
(Mynydd Llandegai: Liam Willington 10′, Jamie Whitmore 79′)
Ail Adran
Llannerchymedd 3-5 Chwaraeon Mochdre
(Llannerchymedd: Richard Jones 34′, Gethin Hughes 70′, Jerome Sillence 75′)
Bodedern 2-1 Pentraeth
(Bodedern: Steven Whittaker 19’/74′ – Pentraeth: Gwyndaf Hughes 54′)
Adran Wrth Gefn
Llanrug 0-4 Tref Prestatyn

Cynghrair Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Bontnewydd 0-3 Llanystumdwy
(Llanystumdwy: Kyle Williams 57′, Joe Soar 68′, Sion Parry 85′)
Gwalchmai 4-1 Tigwyr Porthaethwy
(Gwalchmai: Mark Griffith 28’/52’/89′, Aaron Lewis 50′ – Porthaethwy: Tom Parry 60′)


GEMAU NOS WENER

Rownd derfynol Tarian Goffa Bob Owen
Nefyn v Bro Goronwy (7yh cic gyntaf, Yr Ofal, Caernarfon)

Rownd derfynol Cwpan Sialens Lock Stock Fireworks
Llanberis Wrth Gefn v Cyffordd Llandudno Wrth Gefn (6.30 cic gyntaf, CPD Llanfairpwll)

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice