Canlyniadau chwaraeon lleol: 25.05.2018 – 26.05.2018

PÊL DROED

Cynghrair Lock Stock
Ail Adran
Llannefydd 4-0 Y Felinheli
Chwaraeon Prestatyn 3-1 Gaerwen
(Gaerwen: Arwel Williams)

Rownd derfynol Cwpan Meditel Gwynedd
Bro Goronwy 1-3 Tref Caergybi
(Bro Goronwy: Jac Thomas 44′ – Tref Caergybi: Asa Thomas 7′, Sion Davies 23′, Ry Lees 34′)

Cynghrair Kon X Ynys Môn
Mynydd Tigers 4-2 Bryngwran
Mae Mynydd Tigers yn pencampwyr Cynghrair Môn

Dyna’r diwedd tymor gynghrair pêl-droed lleol – ond bydd dwy gemau terfynol cwpan ddal i ddod ar Ynys Môn. Mae anghydfod sy’n effeithio ar y Cwpan Iau Arfordir Gogledd Cymru yn dal heb ei ddatrys.

Nos Lun (Gwyl y Banc): Rownd derfynol Tlws Benllech Car Boot – Arriva Bangor v Caergybi (6.30 cic gyntaf, Stadiwm Nantporth, Bangor)
Nos Wener (1 Mehefin): Rownd derfynol Cwpan Megan – Bryngwran v Caergybi (6.30pm cic gyntaf, CPD Llanfairpwll)
Cwpan Arfordir CBD Arfordir Gogledd Cymru – Nefyn v Gwalchmai neu Y Fali/Bontnewydd

CRICED

Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair
Porthaethwy: 289-6 (50 pelawd) – prif sgorwr: Gethin Roberts (79 ddim allan), wicedi: Gerallt Roberts (5 i 29)
Llandudno: 100 allan (28.1 pelawd)
Buddigoliaeth i Borthaethwy gan 189 rhediad

Pwllheli: 362-3 (50 pelawd) – prif sgorwr: Jason Underwood (199 ddim allan)
Cei Connah: 274-8 (50 pelawd)
Buddigoliaeth i Bwllheli gan 88 rhediad

Adran Gyntaf
Bethesda: 187 allan (43.2 pelawd) – prif sgorwr: Carwyn Williams (46), wicedi: Matthew Harrington (2 i 55)
Abergele: 188-6 (47 pelawd)
Buddigoliaeth i Abergele gan pedair wiced

Dolgellau: 74 allan (28.4 pelawd) – prif sgorwr: Jaco Oosthuizen (31)
Mochdre: 75-2 (17 pelawd)
Buddigoliaeth i Mochdre gan wyth wiced

Ail Adran
Bodedern: 161-6 (45 pelawd)
Bwcle: 157 all out (45 pelawd)
Buddigoliaeth i Bodedern gan 4 rhediad

Uwch Gynghrair 2ail Dîm
Dinbych: 124 allan(37.2 pelawd)
Bangor: 125-6 (38.2 pelawd) – prif sgorwr: Nigel Barry (34), wicedi: Subhan Khan (4 i 47)
Buddigoliaeth i Fangor gan pedair wiced

Adran Gorllewin 2ail Dîm
Bethesda: 161-8 (40 pelawd) – prif sgorwr: Tomos Jones (50 ddim allan), wicedi: John Maloney (2 i 16)
Conwy: 147-5 (40 pelawd)
Buddugoliaeth i Bethesda gan 14 rhediad

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice