Canlyniadau chwaraeon lleol: 23.06.2018

CRICED

Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair
Brymbo: 209 allan (49.4 pelawd)
Bangor: 161-9 (41.4 pelawd) – prif sgowr: Nadeem Rehman (38), wicedi: Gareth W Edwards (7 i 47)
Buddugoliaeth i Brymbo gan 48 rhediad

Dinbych: 223-7 (50 pelawd)
Porthaethwy: 224-4 (45.5 pelawd) – prif sgorwr: Jack Gower (106), wicedi: Dion Holden (3 i 50)
Buddigoliaeth i Borthaethwy gan chwe wiced

Y Waun: 218-8 (50 pelawd)
Pwllheli: 224-6 (43.4 pelawd) – prif sgorwr: Craig Edwards (79), wicedi: Jason Underwood (3 i 36)
Buddugoliaeth i Bwllheli gan pedair wiced

Uwch Gynghrair 2il Dîm
Bangor: 203-8 (45 pelawd) – prif sgorwr: Sohaib Khan (53), wicedi: Subhan Khan (4 i 50)
Gresffordd: 205-9 (45 pelawd)
Buddigoliaeth i Gresffordd gan wiced

Adran Gorllewin 2il Dîm
Pwllheli: 146-8 (40 pelawd) – prif sgorwyr: Neil Williams (46) / Rhys Griffiths (46), wicedi: Osian Williams (4 i 14)
Bethesda: 141-9 (40 pelawd) – prif sgorwr: Dewi Roberts (85 ddim allan), wicedi: Dewi Roberts (3 i 14)
Buddugoliaeth i Bwllheli gan 5 rhediad

BOWLS

Cynghrair Arfordir Gogledd Cymru
Adran A
Denbigh A 4-6 Blaenau Ffestiniog (172-166)
Llanfair PG 6-4 Conwy A (171-162)
Biwmares A 4-6 Craig y Don A (163-172)
Dinas Bangor 6-4 Min y Don (162-174)
Adran B
Benllech 6-4 Dyserth (169-171)
Conwy B 4-6 Caernarfon (160-169)
Bethesda 4-6 Parc Rhos B (151-191)
Adran C
Y Bala 6-4 Biwmares B (188-172)
Caergybi 6-4 Llysfaen (177-143)

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice