Canlyniadau chwaraeon lleol: 11.05.2018 – 12.05.2018

Bryngwran Bulls – ennillwyr Cwpan Dargie 2018

PÊL DROED

Cynghrair Lock Stock
Adran Gyntaf
Llanberis 2-1 Llandudno Albion
(Llanberis: Gwyn Jones 6’/18′)
Llanrug 1-1 Maes-glas
(Llanrug: Jonathan Sadler 52′)
Mynydd Llandegai 1-2 Abermaw a Dyffryn
(Mynydd Llandegai: Alwyn Roberts 13′, Ieuan Brooks 80′ – Abermaw: Paul Lewis 58′)
Ail Adran
Aberffraw 5-1 Meliden
(Aberffraw: Nathan Moore 7’/69′, Gary Bolton 65′, Richard Roberts 69′, Kerion Rees 75′)
Bodedern 2-0 Blaenau Ffestiniog
(Bodedern: Stephen Whittaker 6’/18′)
Gaerwen 3-1 Pentraeth
(Gaerwen: Llion Jones 1′ cic smotyn, Paul Bryant 27′, Chris Bennett 46′ – Pentraeth: Dion Williams 83′)
Llanfairpwll 3-4 Chwaraeon Mochdre
(Llanfairpwll: Dan Ross 62′, Moses Yoak 66’/80′)
Y Felinheli 0-2 Llannefydd

Rownd gyn-derfynol Cwpan Sialens Lock Stock
Tref Llangefni 0-2 Cyffordd Llandudno
Bydd Cyffordd Llandudno yn chwarae Llanberis mewn rownd deryfnol yn Llanfairpwll ar Nos Wener 18 Mai

Cynghrair Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Llanystumdwy 2-5 Bro Goronwy
(Llanystumdwy: Sion Parry 60′, Mark Godfrey 89′ – Bro Goronwy: Carwyn Williams 38′, Taylor Jones 44′, Jac Thomas 72’/81′, Chris Byast 90′)
Nefyn 2-2 Llangoed a’r Cylch
(Nefyn: Danny Roberts 15′, Mike Williams 55′ – Llangoed: Jay Vinter 20′, Llion Roberts 63′)
Talysarn Celts 1-4 Tref Caergybi
(Talysarn Celts: Celt Owen 88′ – Tref Caergybi: Asa Thomas 16’/67’/84′, Shaun Davies 79′)
Mae Tref Caergybi yn bencampwyr cynghrair

Rownd derfynol Cwpan Dargie
Bryngwran 2-1 Mynydd Tigers (ar ôl amser ychwanegol)
(Bryngwran: Harri Jones, Nathan Lewis – Mynydd Tigers: Wisdom James)

Cynghrair Kon X Ynys Môn
Bodorgan 4-9 Y Fali
(Bodorgan: Luke Alloway 3, Osian Williams – Y Fali: Justin Williams 3, Konner Druce, Jordan Lees, Luke Miles, Marc Wilson, Nik Kontodius, Mark Hamblin)

RYGBI

Uwch Gynghrair Principality
RGC 43-36 Casnewydd

Adran Gyntaf y Gogledd
Nant Conwy 71-26 Llangefni
Mae Nant Conwy yn pencampwyr

Rownd derfynol Cwpan Gogledd Cymru
Y Bala 15-29 Pwllheli

CRICED

Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair
Pwllheli: 204-9 (50 o belawd) – prif sgorwr: Swapnil Padmanand Kate (47)
Bangor: 205-4 (47.4 o belawd) – prif sgorwr: David Winter (75), wicedwyr: Chris Dawson (3 i 54)
Buddigoliaeth i Fangor gan chwe wiced

Adran Gyntaf
Porthaethwy: 245-7 (50 o belawd) – prif sgorwr: Gethin Roberts (69), wicedwyr: Dion Holden (3 i 12), Ashley Wood (3 i 45)
Llanelwy: 124 allan (39.2 o belawd)
Buddigoliaeth i Borthaethwy gan sgôr o 121

Bethesda: 200 allan (45.4 o belawd) – prif sgorwr: Nicholas Parry (58), wicedwyr: Richard Lee Williams (2 i 39), Sean Buchanan (2 i 44)
Yr Wyddgrug: 201-5 (47 o belawd)
Buddugoliaeth i’r Wyddgrug gan pum wiced

Uwch Gynghrair 2il dîm
Bangor: 144-8 (45 o belawd)
Gresffordd: 145-4 (40 o belawd)
Buddigoliaeth i’r Gresffordd gan dau wiced

Porthaethwy: 76 allan (28.5 o belawd) – prif sgorwr: Callum Andrews (34), wicedwyr: Callum Andrews (5 i 20)
Pontblyddyn: 80-6 (20.2 o belawd)
Buddigoliaeth i Bontblyddyn gan pedair wiced

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice