Canlyniadau chwaraeon lleol: 08.05.2018

PÊL DROED

Cynghrair Huws Gray
Porthmadog 1-1 Tref Y Fflint
(Porthmadog: Joe Chaplin 21′)

Cynghrair Lock Stock
Adran Gyntaf

Abermaw a Dyffryn 2-1 Llandudno Albion
(Abermaw a Dyffryn: Carl Ryan 8′, Paul Lewis 77′)
Mynydd Llandegai 2-2 Maes-glas
(Mynydd Llandegai: Andrew Barker 24′, Kerion Jones 49′)
Dyffryn Nantlle 1-1 Llanrwst
(Dyffryn Nantlle: Rhys Williams 58′)
Pernhyndeudraeth 2-1 Bae Trearddur
(Penrhyndeudraeth: Richard Jones 45′, Meilir Williams 85′ – Bae Trearddur: Craig Beech 39′)
Dinas Llanelwy 2-0 Llanberis
Ail Adran
Blaenau Ffestiniog 2-3 Y Felinheli
(Blaenau Ffestiniog: Joel Dukes 51′, Carwyn Jones 77′ – Y Felinheli: Gruff John 19′, Iwan Owen 49′, Dylan Jones 88′)
Llannefydd 5-0 Pentraeth
Meliden 1-1 Gaerwen
(Gaerwen: Shaun Monument 88′)
Chwaraeon Prestatyn 9 Llanfairpwll 0

Rownd gyn-derfynol Cwpan Meditel Gwynedd
Tref Caergybi 3-1 Llangoed a’r Cylch
(Tref Caergybi: Asa Thomas 65′, Jordan Murphy 72′, Sion Davies 86′ – Llangoed: Martin Byast 18′)
Bydd Tref Caergybi yn chwarae Gwalchmai neu Bro Goronwy – ail gêm gyn-derfynol ar nos Fercher

CRICED
Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair

Bangor: 317-2 (50 o belawd): prif sgorwr – David Winter (175 ddim allan), bowliwr wiced: Waleed Idrees (4 i 12)
Parc Penarlâg: 42 allan (14.1 o belawd)
Buddigoliaeth i Fangor gan 275

Sunday 3rd XI Division
Porthaethwy: 247-4 (40 o belawd) – prif sgorwr: Tony Stephens (68), bowlen wiced: Matthew Jones (7 i 13)
Carmel a’r Cylch: 40-9 (26.2 o belawd)
Buddigoliaeth i Porthaethwy gan 207

Bangor: 162-9 (40 o belawd) – prif sgorwr: Peter Jones (37), bowlen wiced: Marc Jones (2 i 16), Bethan Hughes (2 i 30)
Brymbo: 142-6 (40 o belawd)
Buddigoliaeth i Fangor gan 20

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice