Canlyniadau chwaraeon lleol: 06.07.2018 – 07.07.2018

PÊL DROED

Gemau cyfeillgar
Bae Trearddur 4-1 Aberffraw (Nos Wener)
Bodedern 2-2 Tref Amlwch (Nos Wener)
Caergybi 7-2 Bethesda
Hotspur Caergybi 4-1 Sheffield United dan 23
Porthmadog 2-0 Tref Llangefni

CRICED
Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair
Gresffordd: 120 allan (40.4 pelawd)
Bangor: 122-7 (35.5 pelawd) – prif sgorwr: David Winter (45), wicedi: Jonny Wells (3-11)
Buddigoliaeth i Fangor gan tri wiced

Llaneurgain: 186 allan (49.1 pelawd)
Porthaethwy: 187-3 (37.5 pelawd) – prif sgorwr: Luke Jones (64), wicedi: Dion Holden (4-50), Gethin Long (4-58)
Buddigoliaeth i Borthaethwy gan saith wiced

Brymbo: 196-7 (50 pelawd)
Pwllheli: 126 allan (42.2 pelawd) – prif sgorwyr: Jason Underwood (32) / Adam Williams (32), wicedi: Connor Davies (4-33)
Buddigoliaeth i Brymbo gan 69 rhediad

Adran Gyntaf
Bethesda: 165 allan (49.5 pelawd) – prif sgorwr: Nicholas Parry (69), wicedi: Richard Lee Williams (2-35)
Pontblyddyn: 166-2 (39 pelawd)
Buddigoliaeth i Bontblyddyn gan wyth wiced

Uwch Gynghrair 2il Dîm
Bangor: 167 allan (45 pelawd) – prif sgorwr: Peter Jones (72 ddim allan), wicedi: Jamie Camilleri (2-26)
Llaneurgain: 168-3 (36.3 pelawd)
Buddugoliaeth i Llaneurgain gan saith wiced

Bwcle: 191-6 (45 pelawd)
Porthaethwy: 194-0 (25.2 pelawd) – prif sgorwr: Josh Massey (107 not out), wicedi: Liam Bibby (3 for 43)
Buddigoliaeth i Borthaethwy gan deg wiced

BOWLS

Cynghrair Arfordir Gogledd Cymru
Adran A
Penmaenmawr A 8-2 Biwmares A (194-150)
Blaenau Ffestiniog 5-5 Llanrwst A (194-177)
Dinbych A 4-6 Llanfair PG (175-189)
Conwy A 6-4 Dinas Bangor (172-176)
Adran B
Parc Rhos B 9-1 Benllech (205-125)
Llanelwy A 6-4 Bethesda (176-147)
Caernarfon 4-6 Parc Fron (173-177)
Adran C
Caergybi 9-1 Y Bala (194-129)
Biwmares B 7-3 Neuadd Penrhyn Newydd A (190-155)
Adran D
Neuadd Penrhyn Newydd B 6-4 Penygroes (161-159)

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice