Canlyniadau chwaraeon lleol: 01.06.2018 – 03.06.2018

PÊL DROED
Rownd derfynol Cwpan Megan Huws Gray
Bryngwran 2-3 Caergybi
(Bryngwran: James Ryan, Nathan Lewis – Caerygbi: Glenn North, Luke McKittrick, Gary Jo Owen)

CRICED
Cynghrair Criced Gogledd Cymru
Uwch Gynghrair

Bangor: 102 allan (45.1 o belawd) – prif sgorwr: Idrees Ijaz (20)
Dinbych: 103-3 (32 o belawd)
Buddugoliaeth i Ddinbych gan saith wiced

Cei Connah v Porthaethwy – gêm wedi canslo (tri phwynt yr un)

Adran Gyntaf
Y Bers: 198 allan (48.4 o belawd)
Bethesda: 202-3 (42.1 o belawd) – prif sgorwyr: Jez Shea (54 ddim allan) / Matthew Harrington (54), wicedi: Gareth Jones (3 i 33), Richard Lee Williams (3 i 37), Kevin Evans (3 i 48)
Buddugoliaeth i Bethesda gan saith wiced

Ail Adran
Gwersyllt v Bodedern – mae Bodedern wedi fforfed gêm (deg pwynt i Gwersyllt, Bodedern yn colli 15 pwynt)

Uwch Gynghrair 2il Dîm
Porthaethwy: 333-7 (45 o belawd) – prif sgorwr: Josh Massey (96), wicedi: Matthew Jones (5 i 17)
Penarlâg: 98 allan (32.3 o belawd)
Buddigoliaeth i Borthaethwy gan sgôr o 235

Bangor: 221-6 (40 o belawd) – prif sgorwr: Andrew Savage (92), wicedi: Bethan Hughes (3 i 16), Subhan Khan (3 i 22)
Llai: 129-9 (35 o belawd)
Buddigoliaeth i Fangor gan sgôr o 92

Adran Gorllewin 2il Dîm
Bethesda: 236-3 (40 o belawd)
Abergele: 183 allan (40 o belawd) – prif sgorwr: Alwyn Roberts (100), wicedi: Tomos Griffiths (4 i 30), Ryan Williams (4 i 46)
Buddigoliaeth i Bethesda gan sgôr o 53

Adran 3ydd Tîm
Porthaethwy: 154-5 (40 o belawd) – prif sgorwr: Tony Stephens (48 ddim allan)
Yr Wyddgrug: 155-3 (37 o belawd)
Buddugoliaeth i’r Wyddgrug gan saith wiced

BOWLS
Cynghrair Arfordir Gogledd Cymru
Adran A

Blaenau Ffestiniog 8-2 Biwmares A (190-136)
Parc Rhos A 6-4 Llanfair PG (186-152)
Penmaenmawr A 5-5 Dinas Bangor (180-148)
Adran B
Dyserth 7-3 Bethesda (195-154)
Caernarfon 6-4 Benllech (193-140)
Adran C
Hen Golwyn 6-4 Caergybi (176-171)
Biwmares B 6-4 Parc Elias (174-155)
Vardre A 7-3 Y Bala (173-147)
Adran D
Pen Y Groes 6-4 Llanrwst B (179-125)

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice